Nhà máy In tiền Quốc gia lợi nhuận tăng hơn 44% sau nửa đầu năm 2018

Nhàđầutư
Nhà máy In tiền Quốc gia vừa công bố Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018.
HÓA KHOA
29, Tháng 08, 2018 | 07:53

Nhàđầutư
Nhà máy In tiền Quốc gia vừa công bố Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018.

nhadautu - nha may in tien thu loi ngan ty

 

Theo đó, doanh thu Nhà máy In tiền quốc gia (100% vốn nhà nước) đạt hơn 997 tỷ đồng, tăng hơn 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán tăng hơn 29,7%, do đó lợi nhuận gộp chỉ tăng hơn 9,63% đạt 86,8 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 32,2% đạt 17,2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm gần một nửa còn hơn 8,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Nhà máy In tiền vẫn đạt gần 60,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 41,8 tỷ đồng.

Năm 2018, Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hạ còn 54,24 tỷ đồng. Như vậy, tính ra Nhà máy In tiền Quốc gia đã vượt kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2018 đạt 1.957 tỷ đồng, tăng so với số đầu kỳ là 1.917 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
979,76 -12,69 / -1,28%
Lúc 26/08/2019 11:59:41
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 98.957.129
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
HNX-Index
102,15 -1,10 / -1,07%
Lúc 26/08/2019 11:59:41
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 16.614.903
GTGD: 309.284,00
Sàn
UPCOM-Index
57,82 -0,13 / -0,22%
Lúc 26/08/2019 11:59:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 295
KLGD: 9.510.855
GTGD: 241.380,00

Nguồn: VPBS