Nhà máy In tiền Quốc gia lợi nhuận tăng hơn 44% sau nửa đầu năm 2018

Nhàđầutư
Nhà máy In tiền Quốc gia vừa công bố Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018.
HÓA KHOA
29, Tháng 08, 2018 | 07:53

Nhàđầutư
Nhà máy In tiền Quốc gia vừa công bố Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018.

nhadautu - nha may in tien thu loi ngan ty

 

Theo đó, doanh thu Nhà máy In tiền quốc gia (100% vốn nhà nước) đạt hơn 997 tỷ đồng, tăng hơn 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán tăng hơn 29,7%, do đó lợi nhuận gộp chỉ tăng hơn 9,63% đạt 86,8 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 32,2% đạt 17,2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm gần một nửa còn hơn 8,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Nhà máy In tiền vẫn đạt gần 60,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 41,8 tỷ đồng.

Năm 2018, Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hạ còn 54,24 tỷ đồng. Như vậy, tính ra Nhà máy In tiền Quốc gia đã vượt kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2018 đạt 1.957 tỷ đồng, tăng so với số đầu kỳ là 1.917 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
952,55 +5,54 / +0,58%
Lúc 23/05/2019 15:58:56
Cao nhất
07/06/2018
1030,79
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 131.033.332
GTGD: 2,89 triệu
Sàn
HNX-Index
105,84 +0,58 / +0,55%
Lúc 23/05/2019 15:58:56
Cao nhất
07/06/2018
118,70
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 208
KLGD: 33.041.528
GTGD: 423.937,00
Sàn
UPCOM-Index
55,15 +0,28 / +0,51%
Lúc 23/05/2019 15:58:56
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 288
KLGD: 14.678.030
GTGD: 202.121,00

Nguồn: VPBS