Sàn
VN-Index
913,22 +0,72 / +0,08%
Lúc 24/09/2020 13:29:38
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 255.244.765
GTGD: 4,06 triệu
Sàn
HNX-Index
132,38 -0,26 / -0,20%
Lúc 24/09/2020 13:29:38
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 35.479.153
GTGD: 459.418,00
Sàn
UPCOM-Index
61,12 +0,16 / +0,26%
Lúc 24/09/2020 13:29:38
Cao nhất
23/09/2020
60,66
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 23.030.369
GTGD: 333.398,00

Nguồn: VPBS