Sàn
VN-Index
868,61 +7,45 / +0,87%
Lúc 07/07/2020 11:14:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 181.266.571
GTGD: 3,16 triệu
Sàn
HNX-Index
113,85 +0,78 / +0,69%
Lúc 07/07/2020 11:14:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 20.918.401
GTGD: 222.294,00
Sàn
UPCOM-Index
56,44 -0,04 / -0,07%
Lúc 07/07/2020 11:14:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.396.412
GTGD: 99.185,00

Nguồn: VPBS