Sàn
VN-Index
1.003,98 -6,05 / -0,60%
Lúc 18/11/2019 14:14:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 140.313.367
GTGD: 3,19 triệu
Sàn
HNX-Index
105,24 -0,79 / -0,75%
Lúc 18/11/2019 14:14:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 16.984.656
GTGD: 205.210,00
Sàn
UPCOM-Index
56,85 -0,15 / -0,26%
Lúc 18/11/2019 14:14:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 13.335.440
GTGD: 280.472,00

Nguồn: VPBS