Sàn
VN-Index
908,12 -24,97 / -2,68%
Lúc 24/02/2020 11:29:37
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 182.972.528
GTGD: 3,06 triệu
Sàn
HNX-Index
104,79 -3,30 / -3,05%
Lúc 24/02/2020 11:29:37
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 51.803.963
GTGD: 529.511,00
Sàn
UPCOM-Index
55,55 -0,75 / -1,33%
Lúc 24/02/2020 11:29:37
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 11.366.586
GTGD: 167.151,00

Nguồn: VPBS