Sàn
VN-Index
1.002,91 -7,12 / -0,70%
Lúc 18/11/2019 14:29:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 156.083.437
GTGD: 3,58 triệu
Sàn
HNX-Index
105,10 -0,93 / -0,88%
Lúc 18/11/2019 14:29:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 18.183.679
GTGD: 220.911,00
Sàn
UPCOM-Index
56,91 -0,09 / -0,16%
Lúc 18/11/2019 14:29:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 14.511.249
GTGD: 306.247,00

Nguồn: VPBS