Báo Điện tử Nhà Đầu Tư

Nguồn: VPBS

Tại sao mọi người thích Singapore, quốc gia mới đầy 200 tuổi?
Năm 2019 là năm Singapore kỷ niệm 200 ngày thành lập, và người dân quốc đảo này đang thể hiện ba giá trị: sự cởi mở, xã hội đa văn hóa, và tự quyết. Đây là những giá trị đã giúp định hình nên quốc gia hiện đại ngày nay.
24, Tháng 3, 2019 | 08:43