Phải đăng ký với Bộ Công Thương khi bán hàng trên Facebook?

Phải đăng ký với Bộ Công Thương khi bán hàng trên Facebook?

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, doanh nghiệp thực hiện bán hàng trên mạng xã hội Facebook không phải tiến hành thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương.
14, Tháng 06, 2018 | 07:15
 • Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ

  Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
  22, Tháng 05, 2018 | 07:36
 •  Giám sát hàng tạm nhập, tái xuất cho tới khi ra khỏi Việt Nam

   Giám sát hàng tạm nhập, tái xuất cho tới khi ra khỏi Việt Nam

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.
  22, Tháng 05, 2018 | 07:36
 • Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

  Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

  Nhadautu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
  20, Tháng 05, 2018 | 10:31
 • Những thay đổi quan trọng về đầu tư vốn nhà nước

  Những thay đổi quan trọng về đầu tư vốn nhà nước

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 32) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 91) về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
  18, Tháng 05, 2018 | 07:21

loading
Sàn
VN-Index
933,39 0,00 / 0,00%
Lúc 22/07/2018 19:46:02
Cao nhất
09/04/2018
1197,44
Thấp nhất
24/07/2017
753,82
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 380
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
0,00 0,00 / 0,00%
Lúc 29/06/2018 09:45:13
Cao nhất
09/04/2018
137,00
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 212
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
UPCOM-Index
51,82 +0,17 / +0,33%
Lúc 29/06/2018 09:45:21
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 283
KLGD: 1.958.021
GTGD: 27,77 tỷ

Nguồn: VPBS