Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng...là một trong những chính sách sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019.
01, Tháng 03, 2019 | 05:59

Nguồn: VPBS