Đề xuất bỏ quy định về điều kiện riêng đăng ký thường trú Hà Nội, TP.HCM

Đề xuất bỏ quy định về điều kiện riêng đăng ký thường trú Hà Nội, TP.HCM

Đề xuất bỏ Điều 20 Luật Cư trú và không quy định thêm các điều kiện riêng đối với việc đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương mà áp dụng chung trong cả nước như đối với các tỉnh.
28, Tháng 03, 2020 | 12:36
Sàn
VN-Index
692,13 +11,90 / +1,75%
Lúc 03/04/2020 11:29:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 124.228.902
GTGD: 1,71 triệu
Sàn
HNX-Index
97,17 +1,56 / +1,63%
Lúc 03/04/2020 11:29:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 29.148.115
GTGD: 235.684,00
Sàn
UPCOM-Index
49,04 +0,41 / +0,84%
Lúc 03/04/2020 11:29:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.806.021
GTGD: 139.681,00

Nguồn: VPBS