Nghiên cứu phân công cơ quan kiểm tra, giám sát hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Nghiên cứu phân công cơ quan kiểm tra, giám sát hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Để bảo đảm minh bạch, tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Ủy ban Tài chính - Ngân sách sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để có cơ chế và phân công cơ quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của KTNN trong luật.
12, Tháng 08, 2019 | 10:25
Sàn
VN-Index
980,00 +0,62 / +0,06%
Lúc 18/08/2019 15:59:28
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 198.006.180
GTGD: 4,91 triệu
Sàn
HNX-Index
102,32 +0,66 / +0,65%
Lúc 18/08/2019 15:59:28
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 24.571.469
GTGD: 373.169,00
Sàn
UPCOM-Index
57,55 0,00 / 0,00%
Lúc 18/08/2019 15:59:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 295
KLGD: 21.760.345
GTGD: 490.453,00

Nguồn: VPBS