Chiến tranh thương mại

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
692,24 +12,01 / +1,77%
Lúc 03/04/2020 11:14:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 116.253.254
GTGD: 1,58 triệu
Sàn
HNX-Index
97,19 +1,58 / +1,65%
Lúc 03/04/2020 11:14:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 28.157.777
GTGD: 223.276,00
Sàn
UPCOM-Index
49,06 +0,43 / +0,88%
Lúc 03/04/2020 11:14:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.161.644
GTGD: 134.703,00

Nguồn: VPBS