Tọa đàm hoạt động quan hệ cổ đông (IR) doanh nghiệp dầu khí

1
Sàn
VN-Index
984,96 +3,93 / +0,40%
Lúc 20/08/2019 14:29:31
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 142.786.104
GTGD: 3,17 triệu
Sàn
HNX-Index
102,71 +0,13 / +0,13%
Lúc 20/08/2019 14:29:31
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 30.281.844
GTGD: 351.755,00
Sàn
UPCOM-Index
57,55 -0,05 / -0,09%
Lúc 20/08/2019 14:29:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 295
KLGD: 19.684.211
GTGD: 652.673,00

Nguồn: VPBS