Phó Thủ tướng lưu ý kiểm soát tốt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trước lo ngại rủi ro

Nhàđầutư
Tại cuộc họp đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, nếu không kiểm soát tốt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ có rủi ro, ảnh hưởng tới thị trường tín dụng và cân đối vĩ mô.
BẢO LINH
13, Tháng 08, 2019 | 19:54

Nhàđầutư
Tại cuộc họp đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, nếu không kiểm soát tốt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ có rủi ro, ảnh hưởng tới thị trường tín dụng và cân đối vĩ mô.

nhadautu - pho thu tuong vuong dinh hue

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh tư liệu 

Tại cuộc họp đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh việc đánh giá mặt tích cực của trái phiếu doanh nghiệp trong cung cấp vốn thị trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, nếu không kiểm soát tốt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ có rủi ro, ảnh hưởng tới thị trường tín dụng và cân đối vĩ mô.

Để phát triển thị trường trái phiếu trong trung và dài hạn, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính cùng các bộ hoàn thiện dự thảo Luật chứng khoán. Trong đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu rà soát quy định cụ thể phát hành trái phiếu riêng lẻ theo hướng chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp có năng lực phân tích tài chính và khả năng đánh giá rủi ro.

Đối với việc phát hành phát hành trái phiếu ra công chúng, Bộ Tài chính sửa đổi các quy định để rút ngắn quy trình phát hành, thúc đẩy doanh nghiệp huy động vốn theo phương thức này, gắn phát hành ra công chúng bắt buộc với xếp hạng tín nhiệm. 

Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 116.085 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2018. Ngân hàng thương mại phát hành 36.700 tỷ đồng (chiếm 36%), doanh nghiệp bất động sản là 22.122 tỷ đồng (19%), lượng phát hành của công ty chứng khoán chiếm 3,5%, còn lại là các doanh nghiệp khác.

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân là 9,5-11%/năm. Nhìn tổng thể là bằng và cao hơn khoảng 0,5% so với mức cho vay phổ biến của các thương mại.

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới hết tháng 6 có mức vốn hóa bằng 10,22% GDP, tăng 21% so với cùng kỳ 2018, vượt mục tiêu đặt ra là 7% GDP vào năm 2020.

Bình luận
Sàn
VN-Index
912,50 +6,31 / +0,70%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 392.506.597
GTGD: 6,48 triệu
Sàn
HNX-Index
132,60 +0,41 / +0,31%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
22/09/2020
129,94
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 57.260.119
GTGD: 752.557,00
Sàn
UPCOM-Index
60,96 +0,30 / +0,49%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
21/09/2020
60,47
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 27.678.593
GTGD: 455.645,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ