Bộ trưởng Xây dựng nói gì về dự thảo siết phân lô bán nền?

Nhàđầutư
Bộ trường Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai của Bộ Tài nguyên – Môi trường.
THANH TRẦN
04, Tháng 06, 2020 | 17:43

Nhàđầutư
Bộ trường Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai của Bộ Tài nguyên – Môi trường.

pham-hong-ha-zaca-1560415971

Bộ trường Xây dựng Phạm Hồng Hà.  Ảnh: VTC News

Văn bản của Bộ Xây dựng, do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ký, gửi Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai, trong đó có quan điểm về chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần, hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng.

Về quy định liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án, Bộ Xây dựng cho biết, điều 194 Luật Đất đai 2013, Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định mang tính nguyên tắc về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với  quy định chi tiết.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì hiện nay không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa 2 bộ. Do vậy, hiện đang thiếu quy định pháp luât đồng bộ để triển khai thực hiện quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng, ngoài đáp ứng điều kiện theo pháp luật về đất đai, còn phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị.

Do vậy, Bộ Xây dựng đã đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP theo hướng: "Dự án đáp ứng điều kiện và thuộc khu vực, loại đô thị chuyển nhượng sử dụng đất dưới hình thức phân lộ, bán nền theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị. Đồng thời bãi bỏ điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43".

Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cũng đã nêu quan điểm về quy định đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khoản 21 Điều 1 của dự thảo Nghị định.

Theo đó, để thống nhất với pháp luật về xây dựng, Bộ đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Nghị định số 43.

Ngoài ra, về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, Bộ Xây dựng cũng cho rằng, đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở tại Điều 42 Nghị định số 43 lại không có quy định dẫn chiếu thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản dẫn đến vướng mắc, không rõ ràng trong triển khai thực hiện.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị phương án nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 42 Nghị định số 43 theo hướng bổ sung nội dung việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo các điều kiện theo pháp luật về đất đai tương tự như Điều 42a Nghi định số 43.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
862,84 -5,88 / -0,68%
Lúc 14/07/2020 10:59:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 96.606.609
GTGD: 1,58 triệu
Sàn
HNX-Index
115,57 -0,08 / -0,07%
Lúc 14/07/2020 10:59:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.016.951
GTGD: 150.565,00
Sàn
UPCOM-Index
56,92 -0,36 / -0,63%
Lúc 14/07/2020 10:59:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.610.834
GTGD: 91.987,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ