TP.HCM ‘xẻ thịt’ 160ha đất tái định cư ở Khu đô thị Thủ Thiêm chia cho 51 dự án

Nhàđầutư
160ha đất tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thủ tướng phê duyệt, thế nhưng, UBND TP.HCM lại lấy 144,6ha chia thành 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng…
NAM NAM
08, Tháng 09, 2018 | 08:38

Nhàđầutư
160ha đất tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thủ tướng phê duyệt, thế nhưng, UBND TP.HCM lại lấy 144,6ha chia thành 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng…

Chiều ngày 7/9, Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Theo kết luận này, UBND TP.HCM đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi Khu tái định cư 160ha thuộc 5 phường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, đã phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương tạm giao, thu hồi và giao đất cho 51 dự án với tổng diện tích 144,6ha để đầu tư kinh doanh nhà ở, văn phòng, khu vui chơi, giải trí, công trình công cộng… sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch khu tái định cư.

ban-do-Thu-THiem

Bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cụ thể, Tại Tờ trình số 1861/TT-UB-QLĐT ngày 27/5/1996 của UBND Thành phố gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin phê duyệt quy hoạch xây dựng 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó nêu: Khu chuyển dân tái định cư có diện tích khoảng 160ha, bố trí phía Đông, giáp ranh phạm vi lập quy hoạch, không nêu cụ thể vị trí, ranh giới, không có hồ sơ, bản đồ quy hoạch kèm theo, chưa có ý kiến thẩm định của Bộ Xây  dựng.

Căn cứ các văn bản (Quyết định số 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1720/QĐ-UB-NC ngày 03/6/1994 về việc giao nhiệm vụ xem xét, phê duyệt quy hoạch và ý kiến chấp thuận địa điểm xây dựng Khu tái định cư của UBND TP.HCM tại các văn bản: số 3416/UB-QLĐT ngày 04/6/1995 và số 2524/UB-QLĐT ngày 22/7/1996, ngày 14/10/1997, Kiến trúc sư trưởng Thành phố có Quyết định số 18176/KTST-QH phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu tái định cư với tổng diện tích 42ha thuộc 2 phường An Phú và Bình Khánh, giáp ranh phía Đông Khu đô thị mới (cộng cả đất giao thông ngoại vi và rạch Cá Trê nhỏ nằm giữa khu 42ha thì tổng diện tích là 55,68ha), trong đó: đất phục vụ tái định cư 12,06ha; đất kinh doanh tạo vốn xây dựng hạ tầng 9,22ha; còn lại 34,4ha dành cho công trình công cộng, kênh rạch.

Trên cơ sở Văn bản số 190/CP-NN ngày 22/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM có Công văn số 718/UB-ĐT ngày 06/3/2002, trong đó, giao cho Sở Địa chính- Nhà đất, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, UBND Quận 2 xác định rõ địa điểm, diện tích và ranh giao đất, nếu thiếu cho phép điều chỉnh diện tích đất các dự án trên địa bàn Quận 2 để đảm bảo đủ diện tích theo Quyết định số 367/TTg.

Ngày 22/3/2002 UBND Thành phố tiếp tục có 02 Thông báo số 77/TB-VP và số 78/TB-VP giao: Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc Sở Địa Chính - Nhà đất cắm mốc đủ 770ha đất của Khu trung tâm, theo giải pháp bổ sung diện tích khu tái định cư Bình Khánh vào khu trung tâm; đồng thời rà soát quỹ đất trên địa bàn Quận 2, đề xuất phạm vi giao đủ 160ha đất để xây dựng các khu tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tính đến việc thu hồi đất của các dự án chậm triển khai theo thời hạn luật định; diện tích đất dành cho khu tái định cư phục vụ đền bù giải toả cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải đảm bảo đủ 160ha theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không nhất thiết một địa điểm, có thể bố trí từ 3 - 4 địa điểm trên địa bàn Quận 2.

Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, tổng diện tích đất đã được quy hoạch và thực hiện đầu tư khu tái định cư nằm trong 5 phường theo Văn bản số 190/CP-CN là 46,1ha gồm 2 khu: ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới là 7,9ha (thuộc 42ha được quy hoạch giai đoạn 1); trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới là 38,4ha (gồm: 15,5ha thuộc 42ha và 22,9ha lấy từ Khu đô thị mới).

Sau khi có Quyết định số 367/TTg và Văn bản số 190/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành phố lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/5000 đối với Khu tái định cư, nhưng vẫn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 đối với 42ha thuộc khu tái định cư, vi phạm quy định tại Quyết định số 322-BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ Xây dựng.

Tổng diện tích đất đã được UBND TP.HCM quy hoạch, bố trí tái định cư phục vụ cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng theo quy hoạch Thủ tướng phê duyệt thuộc 5 phường là 46,1ha, còn thiếu 113,9 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong phạm vi 5 phường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu tái định cư 160ha, nhưng UBND TP.HCM đã giao đất cho 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng… với tổng diện tích khoảng 144,6 ha.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong 51 dự án được UBND TP.HCM quyết định giao sau khi đã có Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 04/6/1996 và Văn bản số 190/CP-NN ngày 22/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu tái định cư, (trong đó: 06 dự án chấp thuận chủ trương, tạm giao với diện tích 27,7ha và giao 45 dự án với diện tích 116,9ha sau khi có Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ). Hậu quả là, không có đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND TP.HCM không thực hiện lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 trước khi giao đất nhưng vẫn được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để các dự án đầu tư xây dựng; thay vì tạm thời dừng giao đất cho các dự án không cấp thiết, quản lý chặt chẽ sự biến động của quỹ đất trong khu vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thì UBND Thành phố lại chấp thuận chủ trương, tạm giao cho 06 dự án với diện tích 27,7ha và quyết định giao đất chính thức cho 45 dự án với tổng diện tích khoảng 116,9ha. Những việc làm trên thể hiện công tác quản lý sử dụng đất bị buông lỏng, thiếu kiểm soát, giao đất tràn lan cho các dự án, làm phá vỡ không gian, quy mô quy hoạch, đặc biệt là không bảo đảm được quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra chi tiết một số dự án thấy: quá trình thực hiện thu hồi, giao đất, lựa chọn nhà đầu tư, tính tiền sử dụng đất… UBND TP.HCM, các sở, ngành chức năng và nhà đầu tư đã có những khuyết điểm, vi phạm chủ yếu như: giao đất cho doanh nghiệp không đúng với giấy phép kinh doanh; không đúng thẩm quyền; không có quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt; chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn cho phép sử dụng; giao đất công không qua đấu giá …; các dự án qua kiểm tra đều có vi phạm về quy hoạch và giấy phép xây dựng (lấn sông, xây dựng công trình sai quy hoạch, vượt số tầng); tính toán tiền sử dụng đất chưa đúng quy định ...

Ngoài ra, việc UBND Thành phố có Văn bản số 1122/UBND-ĐTMT ngày 20/2/2008 chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 30,1ha đất của Công ty Thế kỷ 21 tại dự án Khu Du lịch, văn hóa, giải trí thuộc phường Bình Khánh sang xây dựng khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và hoán đổi bằng 30,2ha đất sạch thuộc 90,2ha Khu tái định cư Nam Rạch Chiếc; nhưng sau đó, lại chấp thuận cho chuyển khu đất tái định cư này sang mục đích đầu tư kinh doanh nhà ở mà không thực hiện đấu giá theo quy định, tính tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
847,61 +5,23 / +0,62%
Lúc 05/07/2020 15:59:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 203.001.178
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
111,68 +0,07 / +0,06%
Lúc 05/07/2020 15:59:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.519.788
GTGD: 346.452,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 +0,37 / +0,66%
Lúc 05/07/2020 15:59:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 31.515.169
GTGD: 332.908,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ