Phú Yên đặt kế hoạch thu ngân sách năm 2021 trên 9.100 tỷ đồng

Nhàđầutư
Để khôi phục và phát triển kinh tế năm 2021, tỉnh Phú Yên vừa đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước phải đạt và vượt 9.100 tỷ đồng.
PHƯỚC NGUYÊN
19, Tháng 01, 2021 | 11:47

Nhàđầutư
Để khôi phục và phát triển kinh tế năm 2021, tỉnh Phú Yên vừa đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước phải đạt và vượt 9.100 tỷ đồng.

Ngày 18/1, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ngành Thuế của địa phương này vừa đặt chỉ tiêu, thu ngân sách nhà nước năm 2021 phải đạt và vượt 9.100 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực của kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến số thu ngân sách tỉnh. 

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 5.217 tỷ đồng, đạt 98,1% dự toán Trung ương giao, đạt 58% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất được 3.906 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán Trung ương giao, đạt 105,7% dự toán tỉnh giao.

phu-yen---co-hoi-phat-trien-do-thi-gan-lien-voi-khu-kinh-te1497198179

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 5.217 tỷ đồng. Ảnh: Báo Đầu tư.

Để khôi phục và phát triển kinh tế năm 2021, tỉnh này sẽ tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, chế độ về thuế, Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, và chương trình hành động của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã đặt chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt 9.100 tỷ đồng, trong năm 2021.

Trước đó, theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của Cục Thống kê, hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn diễn biến tương đối ổn định và an toàn; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng thấp so với cuối năm 2019; tín dụng chủ yếu tập trung cho đầu tư sản xuất kinh doanh và các chương trình trọng điểm của tỉnh góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nợ xấu được kiểm soát ở mức cho phép.

Ngoài ra, năm 2020, tổng huy động vốn trên địa bàn ước đạt 28.213 tỷ đồng, tăng 12,7%; tổng dư nợ cho vay 33.565 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Dư nợ xấu trên địa bàn là 248,61 tỷ đồng, chiếm 0,7% trên tổng dư nợ.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.167,59 +5,58 / +0,48%
Lúc 25/02/2021 09:29:13
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 56.473.929
GTGD: 1,52 triệu
Sàn
HNX-Index
238,74 +0,85 / +0,36%
Lúc 25/02/2021 09:29:13
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 23.832.011
GTGD: 358.324,00
Sàn
UPCOM-Index
76,59 +0,37 / +0,49%
Lúc 25/02/2021 09:29:13
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 6.656.807
GTGD: 97.441,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ