Nợ thuế ở Sabeco trước khi Bộ Công thương thoái vốn: Nộp hay chưa nộp?

Nhàđầutư
Trong bản cáo bạch thoái vốn khỏi Sabeco, Bộ Công thương khẳng định Tổng công ty này đã hoàn tất việc nộp số thuế trong năm 2016. Tuy nhiên, BCTC của Sabeco vẫn hạch toán số thuế phải nộp Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, số thuế mà Sabeco bị truy thu vẫn còn hơn 3.100 tỷ đồng.
ANH MAI
15, Tháng 01, 2019 | 07:26

Nhàđầutư
Trong bản cáo bạch thoái vốn khỏi Sabeco, Bộ Công thương khẳng định Tổng công ty này đã hoàn tất việc nộp số thuế trong năm 2016. Tuy nhiên, BCTC của Sabeco vẫn hạch toán số thuế phải nộp Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, số thuế mà Sabeco bị truy thu vẫn còn hơn 3.100 tỷ đồng.

sabeco fff

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) ghi nhận con số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại thời điểm đầu năm 2016 là 4.261,4 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, con số này là 803,8 tỷ đồng. Ngày 30/9/2017,  thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 754 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Sabeco, căn cứ vào Thông báo của Kiểm toán Nhà nước số 119/TB-KTNN ngày 4/2/2015 về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2013, Kết luận thanh tra số 18234 ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính về thông tin tài chính năm 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mà Sabeco phải nộp tăng thêm do thay đổi giá tính thuế từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn sang Công ty cổ phần thương mại khu vực của công ty con, công ty liên kết, tổng công ty giai đoạn 2007 - 2015 là 4.769 tỷ đồng. 

Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của Bộ Công Thương tại Sabeco được đưa ra vào hồi tháng 11/2017 có viết: "Theo Thông báo số 119/TB-KTNN ngày 4/2/2015 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán BCTC năm 2013 và kết luận thanh Sabeco phải nộp bổ sung thuế TTĐB vào ngân sách nhà nước. Tất cả các khoản thuế này đã được tổng công ty nộp vào ngân sách nhà nước và được phản ánh trên BCTC hợp nhất”.

Bản công bố này cũng cho biết thêm: "Số thuế TTĐB phải nộp bổ sung do thay đổi giá tính thuế TTĐB từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn sang Công ty cổ phần thương mại khu vực của công ty con, công ty liên kết, tổng công ty giai đoạn 2007 - 2015 là 4.769 tỷ đồng. Tổng công ty đã hoàn tất việc nộp số thuế TTĐB nêu trên trong năm 2016".

Theo quy định về cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải trả các tổ chức, cá nhân (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn) trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các chủ nợ để xử lý trong đó có việc chuyển nợ phải trả thành vốn góp cổ phần.

Doanh nghiệp cổ phần hóa cũng phải có trách nhiệm nộp thuế và các khoản nợ ngân sách nhà nước trước khi chuyển đổi.

Trước khi thoái vốn và gửi cáo bạch đến các nhà đầu tư, Bộ Công thương khẳng định Sabeco đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế nói trên, trong khi đó báo cáo tài chính của Sabeco vẫn còn hạch toán khoản phải trả Nhà nước này. 

Đến thời điểm hiện tại, số thuế tiêu thụ đặc biệt mà Sabeco bị Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nộp lại vào ngân sách nhà nước vẫn còn hơn 3.100 tỷ đồng. Đây là số tiền thuế TTĐB được xác định trong quá trình thanh tra từ năm 2010-2014 và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế của Sabeco. 

Trong đó, số chậm nộp thuế TTĐB năm 2007 đến 2015 là hơn 2.645 tỷ đồng và tiền phạt vi phạm hành chính là hơn 494 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
861,16 +13,55 / +1,60%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 215.091.679
GTGD: 4,19 triệu
Sàn
HNX-Index
113,13 +1,58 / +1,42%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 32.184.566
GTGD: 361.651,00
Sàn
UPCOM-Index
56,48 +0,22 / +0,39%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.762.716
GTGD: 265.474,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ