Long An đã thu hồi 17 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 11,6 triệu USD

Nhàđầutư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh đã thu hồi 17 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 11,6 triệu USD và chấm dứt hoạt động 24 dự án trong nước, diện tích 110,6 ha; vốn đầu tư đăng ký 1.368 tỷ đồng.
NGUYÊN VŨ
13, Tháng 10, 2020 | 07:18

Nhàđầutư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh đã thu hồi 17 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 11,6 triệu USD và chấm dứt hoạt động 24 dự án trong nước, diện tích 110,6 ha; vốn đầu tư đăng ký 1.368 tỷ đồng.

nh_long_an

 

Theo đó, ngoài việc thu hút đầu tư nước ngoài từ những dự án mới, Long An còn có 53 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 82,7 triệu USD, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 329,6 triệu USD, đồng thời giảm 34 dự án và tăng 23 triệu USD vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Hiện tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.076 dự án, vốn đăng ký là 6.545 triệu USD. Trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, chiếm 54,6% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD, đạt 55,3% tổng vốn đăng ký.

Mặt khác, về đầu tư trong nước từ đầu năm, Long An có 1.221 doanh nghiệp mới với tổng số vốn 18.886 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 3,7% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, tăng 1,3% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó cũng có 192 doanh nghiệp giải thể, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 269, tăng 40 % so với cùng kỳ. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 12.309 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 325.701 tỷ đồng.

Tỉnh Long An đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 86 dự án trong nước với số vốn đăng ký 9.604 tỷ đồng, 19 dự án tăng vốn 2.258 tỷ đồng, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 11.862 tỷ đồng, giảm 81 dự án và vốn đăng ký giảm 7.838 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đến nay có 1.998 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 232.768 tỷ đồng. Không chỉ cấp mới, mở ra các cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp, tỉnh còn rà soát tiến độ các dự án đầu tư. Kết quả đã thu hồi 17 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 11,6 triệu USD và chấm dứt hoạt động 24 dự án trong nước, diện tích 110,6 ha, vốn đầu tư đăng ký 1.368 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, doanh thu các ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống và du lịch giảm. Tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối các doanh nghiệp... Một số thị trường xuất khẩu vẫn tăng như Trung Quốc, Hong Kong, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ tăng trên 10% so với cùng kỳ; trong đó doanh nghiệp xuất khẩu đã thu mua gạo tăng 9,7% so với cùng kỳ, giá xuất khẩu gạo có khuynh hướng tăng so với cùng kỳ từ 5% - 25% tùy từng loại.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm khoảng 65.677,6 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, giảm 1,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,9%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,47 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,9%) . Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,91 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,3%)...

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.190,50 -3,70 / -0,31%
Lúc 18/01/2021 14:29:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 724.268.549
GTGD: 16,60 triệu
Sàn
HNX-Index
230,59 +5,12 / +2,27%
Lúc 18/01/2021 14:29:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 147.547.477
GTGD: 2,21 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,53 -0,11 / -0,14%
Lúc 18/01/2021 14:29:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 58.935.911
GTGD: 914.043,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ