Thừa Thiên Huế: Kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 có nhiều điểm sáng

Nhàđầutư
Tác động tiêu cực của dịch COVID-19 khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh có chậm lại, tuy nhiên nhờ thực hiện hiệu quả những giải pháp vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế nên nhiều ngành và lĩnh vực vẫn có nhiều điểm sáng, đạt được khá nhiều thành quả tích cực.
V.TUÂN - Q.CHI
13, Tháng 07, 2020 | 09:00

Nhàđầutư
Tác động tiêu cực của dịch COVID-19 khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh có chậm lại, tuy nhiên nhờ thực hiện hiệu quả những giải pháp vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế nên nhiều ngành và lĩnh vực vẫn có nhiều điểm sáng, đạt được khá nhiều thành quả tích cực.

vincom hue

6 tháng đầu năm 2020 kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều điểm sáng, tích cực 

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Cả hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung vừa phòng, chống dịch vừa triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh ước đạt 0,38% so với cùng kỳ 2019 (6,87%). Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,61% (đóng góp 1,07 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung), riêng công nghiệp tăng 3,44%, khu vực dịch vụ giảm - 2,26%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 0,84% (đóng góp 0,11 điểm phần trăm).

Về cơ cấu kinh tế, 6 tháng đầu năm 2020, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 30,56%; khu vực dịch vụ chiếm 48,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,15%.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.826,2 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 3.618,7 tỷ đồng, bằng 51,07% dự toán. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.711,9 tỷ đồng, bằng 39,36% dự toán. Trong đó chi cho đầu tư phát triển 1.127,1 tỷ đồng, bằng 26,47% dự toán.

Về đầu tư phát triển, tổng vốn thực hiện theo giá hiện hành trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.870 tỷ đồng, bằng 40,26% kế hoạch năm, tăng 9,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 2.917 tỷ đồng, bằng 43,7% kế hoạch; vốn do địa phương quản lý 7.953 tỷ đồng, bằng 39,195% kế hoạch. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới với tổng vốn đăng ký 15,41 triệu USD.  

Một số lĩnh vực xã hội cũng có tác động lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó, lĩnh vực việc làm chỉ giải quyết việc làm mới cho 2.067 lao động, bằng 13,3% kế hoạch...

Để phục hồi nền kinh tế, mục tiêu tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020 là tập trung ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: Phòng chống dịch hiệu quả; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Ưu tiên thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; Các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh; Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch và các lĩnh vực kinh tế khác; Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới... Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đến các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã...

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn, nhất là đối với đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích kinh thành Huế và hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân golf Thiên An, Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú)...

 

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.166,78 +2,57 / +0,22%
Lúc 24/01/2021 15:59:23
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 758.315.840
GTGD: 16,02 triệu
Sàn
HNX-Index
240,11 -0,16 / -0,07%
Lúc 24/01/2021 15:59:23
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 152.024.664
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,60 +0,14 / +0,18%
Lúc 24/01/2021 15:59:23
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 105.308.429
GTGD: 1,01 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ