Địa ốc Chợ Lớn muốn mua lại phần vốn nhà nước nhưng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chưa chịu bán

Nhàđầutư
Địa ốc Chợ Lớn đề nghị TP.HCM sớm có chủ trương cho thoái vốn nhà nước, trước hết ở các công ty cổ phần có tỷ lệ vốn nhà nước từ 30% trở xuống.  
ANH MAI
07, Tháng 11, 2018 | 08:08

Nhàđầutư
Địa ốc Chợ Lớn đề nghị TP.HCM sớm có chủ trương cho thoái vốn nhà nước, trước hết ở các công ty cổ phần có tỷ lệ vốn nhà nước từ 30% trở xuống.  

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2018 vừa được công bố của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có đề cập đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.

Địa ốc Chợ Lớn (HNX:RCL) được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Xây dựng Kinh doanh nhà Quận 8 (doanh nghiệp nhà nước). Tiền thân của Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8 trước đây được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Xí nghiệp Xây dựng Sửa chữa nhà và Xí nghiệp quản lý phát triển nhà Quận 8 và mở rộng chức năng hoạt động theo quyết định số 114/QĐ-UB ngày 15/03/1989 của UBND Quận 8 và Quyết định số 245/QĐ-UB ngày 15/02/1992 của UBND TP.HCM. Ngày 31/7/1998, Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nhà Quận 8 trở thành thành viên của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn theo Quyết định số 3326/QĐ-UB ngày 26/06/1998 của UBND TP.HCM.

Địa ốc Chợ Lớn cho biết, hiện nay, cổ phần nhà nước chỉ chiếm 20% vốn điều lệ công ty. Do vốn điều lệ nhỏ, công ty muốn được tăng vốn hoặc được mua lại phần vốn của nhà nước tại công ty để phát triển sản xuất, kinh doanh và đủ năng lực tài chính để cạnh tranh trên thị trường, nhưng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV là đại diện phần vốn nhà nước chưa đồng ý.

dia oc sai gon

 

Đồng thời, công ty được biết thành phố có chủ trương giãn tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở công ty cổ phần. Công ty đề nghị thành phố sớm có chủ trương cho thoái vốn nhà nước, trước hết ở các công ty cổ phần có tỷ lệ vốn nhà nước từ 30% trở xuống.  

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) được thành lập năm 2010, là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM với vốn điều lệ 2.775 tỷ đồng. Resco có hệ thống công ty con đông đảo trong lĩnh vực bất động sản.

Resco đã tiến hành đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và thoái vốn thông qua đấu giá tại một số công ty con như: Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc 3.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS