Đà Nẵng tung loạt giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn tới

Nhàđầutư
Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong giai đoạn tới Đà Nẵng sẽ thực hiện nhiều nhóm giải pháp như tháo gỡ cơ chế, chính sách; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng lao động; đẩy mạnh hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư... 
THÀNH VÂN
12, Tháng 01, 2021 | 14:09

Nhàđầutư
Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong giai đoạn tới Đà Nẵng sẽ thực hiện nhiều nhóm giải pháp như tháo gỡ cơ chế, chính sách; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng lao động; đẩy mạnh hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư... 

Tháo gỡ cơ chế, cải cách hành chính

Theo UBND TP. Đà Nẵng, nhằm cải thiện môi trường đầu tư đặc biệt là về cơ chế, chính sách, trong giai đoạn tới, Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.  Đồng thời, trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt, cần sớm ban hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chung; phê duyệt quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làm cơ sở xác định các dự án, vị trí đất cần kêu gọi đầu tư tạo động lực phát triển cho thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả một số đề án như: Đề án tổng thế phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030; Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030…; thành phố tiếp tục hoàn thiện quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; chính sách về quản lý cụm công nghiệp và chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp…

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố; chủ động tích cực phối hợp với bộ ngành để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai các dự án xây dựng cảng Liên Chiểu, Dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò, dự án di dời ga đường sắt…  

Về cải cách hành chính, Đà Nẵng sẽ rà soát, rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện đạo đức công vụ; xây dựng quy chế chịu trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư.

IMG_0063

Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, phổ biến và đăng tải kịp thời các văn bản pháp luật mới liên quan đến đầu tư; tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh qua các năm…

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Theo UBND TP. Đà Nẵng, để thu hút hiệu quả đầu tư trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng về giao thông, nhà gia, cảng biển, logistics theo quy hoạch đã được phê duyệt gắn liền với triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm. Trên cơ sở đó, khớp nối, tạo sự đồng bộ giữa hạ tầng trong và ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; tiếp tục rà soát và có giải pháp sử dụng quỹ đất đầu tư không hiệu quả, còn trống tại các khu công nghiệp hiện có.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo triển khai đúng tiến độ dự án khu công nghệ cao: hoàn thành thành 100% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, giai đoạn 2; triển khai xây dựng các công trình phụ trợ, điều chỉnh, mở rộng khu công nghệ cao. Đặc biệt, sớm hoàn thành hạ tầng khu công viên phần mềm số 2; giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để triển khai xây dựng khu CNTT tập trung Đà Nẵng giai đoạn 2.

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh thủ tục thành lập, lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thiện hạ tầng đưa vào sử dụng các khu công nghiệp: Hoà Cầm – giai đoạn 2, Hoà Nhơn, Hoà Ninh; thực hiện điều chỉnh ngành ngề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mới theo hướng sinh thái, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh việc triển khai thủ tục đầu tư các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hoà Phú và Hoà Khương và vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Nâng cao nguồn nhân lực

Trong giai đoạn tới, Đà Nẵng sẽ triển khai công tác dự báo nhu cầu lao động của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với một số ngành, lĩnh vực thành phố đang kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các ngành mũi nhọn và công nghệ cao theo từng giai đoạn. Kịp thời cung cấp thông tin các dự án được cấp phép cho các cơ sở đào tạo để chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp.

Tiếp tục tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối cung – cầu về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo theo từng lĩnh vực, ưu tiên các ngành du lịch, công nghệ thông tin, tự động hoá… Nâng cao chất lượng các phiên chợ việc làm để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động; tăng cường đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm cho người lao động.

Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, lao động có trình độ kỹ thuật cao, nhằm bắt kịp đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Cùng với việc nâng cao chất lượng lao động, Đà Nẵng sẽ đa dạng hoá các hình thức xúc tiến đầu tư trực tiếp và trực tuyến; tiếp tục hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư tại chỗ; đẩy mạnh truyền thông Đà Nẵng là điểm đến đầu tư hấp dẫn thông qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước… 

Theo báo cáo UBND TP. Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 11/2020, TP. Đà Nẵng đã thu hút được 163 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 76.130 tỷ đồng. Trong đó, Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 53 dự án đầu tư nằm ngoài Khu CNC và các KCN với tổng vốn đầu tư 68.790 tỷ đồng. Dòng vốn đầu tư trong nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản – du lịch, giáo dục, y tế và công nghiệp chế biến, chế tạo… 

Đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 11/2020, thành phố thu hút được 530 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 1,045 tỷ USD; 60 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 144,5 triệu USD; có 605 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị là 211,8 triệu USD. Trong đó, các KCN và Khu CNC đã thu hút được 44 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 507,63 triệu USD.

Bình luận

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ