Video | 08,01,2021

[Video] Khơi thông sông Cổ Cò: Khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội cho Quảng Nam và Đà Nẵng

Nhadautu.vn Việc khơi thông sông Cổ Cò có ý nghĩa như thế nào về mặt tự nhiên cũng như phát triển kinh tế xã hội của Quảng Nam và Đà Nẵng? Đây có phải là cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản và du lịch phát triển các dự án ven sông, ven biển kết nối Đà Nẵng – Quảng Nam?