Sàn
VN-Index
1.003,08 0,00 / 0,00%
Lúc 01/12/2020 09:14:12
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
145,99 -1,71 / -1,16%
Lúc 01/12/2020 09:14:12
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 190
KLGD: 8.041.928
GTGD: 124.035,00
Sàn
UPCOM-Index
66,96 +0,06 / +0,09%
Lúc 01/12/2020 09:14:12
Cao nhất
30/11/2020
66,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 2.815.502
GTGD: 56.383,00

Nguồn: VPBS