Chậm tiến độ 10 năm, dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng bị thu hồi

Nhàđầutư
Lý do thu hồi bởi dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư tại Quyết định số 371/QĐSKHĐT ngày 10/10/2017.
NHÂN TÂM
07, Tháng 08, 2020 | 18:16

Nhàđầutư
Lý do thu hồi bởi dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư tại Quyết định số 371/QĐSKHĐT ngày 10/10/2017.

nhadautu - thu hoi du an cham tien do 10 nam

Một góc Bình Thuận (Ảnh: Internet)

UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc thu hồi 66.134 m2 đất đã cho Công ty TNHH Trương Hoàng thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình.

Lý do thu hồi bởi dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư tại Quyết định số 371/QĐSKHĐT ngày 10/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo theo khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Đến nay, Công ty TNHH Trương Hoàng không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác. Do đó, dự án thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Vị trí khu đất được thể hiện trên mảnh trích lục địa chính tờ số 93 (221482-7); 103 (218482-2) tỷ lệ 1/5000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 11/6/2020 kèm theo.

Chủ tịch UBND xã Hồng Phong có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Trương Hoàng theo quy định; trường hợp Công ty TNHH Trương Hoàng không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã Hồng Phong, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Hồng Phong.

Đồng thời, giao phần diện tích 66.134 m2 đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình quản lý theo quy định.

Giao phần diện tích 66.134 m2 đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình; đồng thời phối hợp với UBND xã Hồng Phong để xử lý với phần diện tích các hộ dân lấn chiếm trước khi đề xuất sử dụng khu đất theo quy hoạch.

Dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2009.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 26/09/2020 15:59:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 26/09/2020 15:59:41
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 26/09/2020 15:59:41
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ