Cảng Sài Gòn báo lãi quý II/2022 giảm 16%

Nhàđầutư
Sau 6 tháng, SGP đã hoàn thành 47,6% chỉ tiêu doanh thu và 43,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
HỮU BẬT
28, Tháng 07, 2022 | 13:26

Nhàđầutư
Sau 6 tháng, SGP đã hoàn thành 47,6% chỉ tiêu doanh thu và 43,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

14062022-nb

 Cảng Tân Thuận trực thuộc Cảng Sài Gòn, nằm tại phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Ảnh: Cảng Sài Gòn.

CTCP Cảng Sài Gòn (UPCOM: SGP) vừa công bố BCTC quý II/2022 với doanh thu đạt thuần 324,8 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ 2021. Với việc giá vốn chỉ giảm nhẹ 6%, do đó lợi nhuận gộp 120,7 tỷ đồng, giảm 24,5%.

Doanh thu tài chính quý II/2022 ghi nhận đạt gần 30,4 tỷ đồng, tăng hơn 46%; trong khi chi phí tài chính tăng gấp gần 3 lần lên 6,2 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền vay; chi phí quản lý doanh nghiệp 24,5 tỷ đồng, giảm hơn 20%.

Kết quả SGP báo lãi sau thuế quý II/2022 đạt 116,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần SGP đạt gần 615 tỷ đồng, giảm 11,3%; lãi sau thuế 166,5 tỷ đồng, giảm gần 29,7%.

Trong năm 2022, SGP đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.290,4 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 382 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, SGP đã hoàn thành 47,6% chỉ tiêu doanh thu và 43,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản SGP tại ngày 30/6/2022 ghi nhận 5.399 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với số đầu năm. Cấu phần chủ yếu tài sản SGP là đầu tư tài chính ngắn hạn 931,4 tỷ đồng; Tài sản cố định 1.658 tỷ đồng; Đầu tư tài chính dài hạn 1.033 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ 2.848 tỷ đồng, trong đó chiếm chủ yếu là phải trả dài hạn khác 1.780 tỷ đồng gồm: Phải trả Bộ Tài chính về ứng vốn dự án Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 599 tỷ đồng; bảo lãnh vay Cảng Quốc tế Sp-PSA 249,9 tỷ đồng; và phải trả Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông 850 tỷ đồng.... 

SGP hiện cũng góp 5,56% vốn tại Ngọc Viễn Đông cùng 2 thể nhân khác là Tập đoàn VinGroup (9,62%) và Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Bến Nghé (84,82%). Ngọc Viễn Đông là chủ đầu tư dự án bất động sản tại khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Phường 12, 13 và 18, Quận 4, TP.HCM, quy mô 31,5ha.

Tỉ giá đang cập nhật
Điều chỉnh kích thước chữ