6 tháng đầu năm 2019, Bibica mới hoàn thành 23% chỉ tiêu lợi nhuận

Nhàđầutư
CTCP Bibica (mã chứng khoán: BBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 (chưa soát xét). Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 2 đạt 209 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 66,2% lên 12,8 tỷ đồng.
CHU KÝ
25, Tháng 07, 2019 | 15:42

Nhàđầutư
CTCP Bibica (mã chứng khoán: BBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 (chưa soát xét). Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 2 đạt 209 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 66,2% lên 12,8 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần Bibica trong quý 2/2019 tăng  66,2% là do lợi nhuận gộp  tăng 19,7% (10,3 tỷ đồng), doanh thu hoạt động tài chính giảm 26,7% (2,3 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 12,6%(4,7 tỷ đồng), …

Lũy kế từ đầu năm doanh thu hợp nhất đạt 505,8 tỷ đồng tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2018. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại giảm 4,6%, xuống còn 24,6 tỷ đồng.

12146_Bibica

Tính đến thời điểm hiện tại sau 6 tháng đầu năm, BBC đã hoàn thành 31,6% kết hoạch doanh thu và 22,3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của BBC tính đến ngày 30/6/2019 là 1.138 tỷ đồng giảm 9,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 606 tỷ đồng, chủ yếu gồm các khoản phải thu ngắn hạn 143 tỷ đồng, hàng tồn kho 189 tỷ đồng….Tài sản dài hạn là 532 tỷ đồng, gồm tài sản cố định 203 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 164 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 205 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn 187 tỷ đồng, gồm phải trả người bán ngắn hạn 88,7 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn 52 tỷ đồng….Nợ dài hạn là 18,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 933 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 154 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 24 tỷ đồng.

Trong năm 2019, BBC đặt mục tiêu doanh thu là 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 110 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 31,6% kết hoạch doanh thu và 22,3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ở một diễn biến khác, mới đây CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai hơn 7,7 triệu cổ phiếu BBC, tương ứng 49,93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của BBC.

Giá chào mua dự kiến 68.500 đồng/cổ phần. Mức giá chào mua này có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch HĐQT tại thời điểm đăng ký chào mua. Mục đích của việc giao dịch lần này, theo Tập đoàn PAN, là để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài vào BBC. Nếu chào mua thành công, dự kiến PAN Group sẽ chi khoảng 527 tỷ đồng cho thương vụ này.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
841,46 +1,42 / +0,17%
Lúc 09/08/2020 09:59:09
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 259.884.838
GTGD: 4,56 triệu
Sàn
HNX-Index
112,75 -0,60 / -0,53%
Lúc 09/08/2020 09:59:09
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 34.143.072
GTGD: 364.448,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,10 / +0,18%
Lúc 09/08/2020 09:59:09
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 21.504.655
GTGD: 225.971,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ