Xin bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, đại lý xăng dầu, Vinafood 2 đang làm ăn ra sao?

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood 2 – mã chứng khoán VSF) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ báo cáo từ ngày 9/10/2018 đến 31/12/2018 (đã được kiểm toán). Đây cũng là kỳ kế toán đầu tiên của công ty sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần.
PV
29, Tháng 07, 2019 | 14:41

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood 2 – mã chứng khoán VSF) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ báo cáo từ ngày 9/10/2018 đến 31/12/2018 (đã được kiểm toán). Đây cũng là kỳ kế toán đầu tiên của công ty sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

2b71ade8dea837f66eb9

 

Theo đó, trong giai đoạn từ 9/10/2018 đến 31/12/2018, Vinafood 2 đạt doanh thu thuần là 2.586 tỷ đồng; tuy nhiên, giá vốn bán hàng đã chiếm tới 2.446 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 140 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ ròng đến 1.488 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2018 là 8.892 tỷ đồng, giảm 17% so với thời điểm tại ngày 9/10/2018. Trong đó, tài sản dài hạn là 4.037 tỷ đồng, gồm phần lớn hàng tồn kho 2.886 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 529 tỷ đồng,….Tài sản dài hạn là 4.854 tỷ đồng gồm tài sản cố định 3.716 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn 604 tỷ đồng,….

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 5.535 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn 4.240 tỷ đồng, gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.297 tỷ đồng (vay ngắn hạn các ngân hàng như: ngân hàng HDBank 919 tỷ đồng; ngân hàng Vietcombank 694 tỷ đồng; ngân hàng Agribank 688 tỷ đồng; ngân hàng BIDV 586 tỷ đồng;…). Nợ dài hạn là 1.294 tỷ đồng.

Theo báo cáo, Vinafood 2 hiện đang có lỗ lũy kế gần 2.000 tỷ đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu chỉ còn 3.357 tỷ đồng trên vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sắp được tổ chức vào ngày 31/7/2019 tới đây, Vinafood 2 đã trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh là bất động sản, đại lý xăng dầu, bán lẻ nhiên liệu động cơ và quản lý bãi đỗ phương tiện đường bộ.

Trước đó, vào năm 2018,  Vinafood 2 đã bán hết 115 triệu cổ phần, tương đương 22,97% vốn. Giá trung bình quân là 10.101 đồng, tổng số tiền Vinafood 2 thu về được là 1.160 tỷ đồng. Yếu tố khiến phiên đấu giá có kết quả như trên là Vinafood 2 đã chọn Tập đoàn T&T là nhà đầu tư chiến lược duy nhất mua 25% cổ phần để thành cổ đông chiến lược.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
864,47 +3,08 / +0,36%
Lúc 30/05/2020 15:59:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 318.190.600
GTGD: 4,90 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 30/05/2020 15:59:19
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,02 / +0,04%
Lúc 30/05/2020 15:59:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 26.577.867
GTGD: 323.624,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ