VinGroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 140.000 tỷ đồng

Nhàđầutư
Sáng 23/5, Công ty CP Tập đoàn VinGroup (mã VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.
BẢO NGỌC
24, Tháng 05, 2019 | 16:11

Nhàđầutư
Sáng 23/5, Công ty CP Tập đoàn VinGroup (mã VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

nhadautu - vingroup ganh tt

ĐHĐCĐ VinGroup: Đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 140.000 tỷ đồng

Trong năm 2018, doanh thu thuần VIC đạt 121.894 tỷ đồng, tăng 32.544 tỷ đồng (tương đương 36%) so với năm 2017 do doanh thu trong mọi lĩnh vực đều tăng trong năm, đặc biệt là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, những lĩnh vực cốt lõi khác cũng tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018, dẫn đầu là lĩnh vực bán lẻ.

Trong năm 2019, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỉ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn dự kiến đạt 6.500 tỉ đồng, tăng 5%.

Với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán 866 tỉ đồng, Vingroup xin ý kiến cổ đông giữ lại phần lợi nhuận này cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không chia cổ tức.

Về kế hoạch thù lao cho ban lãnh đạo, ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2019, thù lao cho Ban Kiểm soát tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế.

Quý I/2019 ghi nhận Tập đoàn đạt 21.823 tỷ đồng Tổng doanh thu thuần và 1.010 tỷ đồng Lợi nhuận sau thu, lần lượt hoàn thành  15,6% kế hoạch doanh thu và 15,5% kế hoạch năm.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
965,90 +12,47 / +1,31%
Lúc 04/12/2019 15:59:50
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 210.095.558
GTGD: 4,73 triệu
Sàn
HNX-Index
102,48 +1,41 / +1,40%
Lúc 04/12/2019 15:59:50
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 23.808.113
GTGD: 273.661,00
Sàn
UPCOM-Index
55,91 +0,38 / +0,68%
Lúc 04/12/2019 15:59:50
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 18.108.831
GTGD: 314.594,00

Nguồn: VPBS