Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030

Nhàđầutư
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1629/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
SỸ TÂN
19, Tháng 11, 2019 | 12:03

Nhàđầutư
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1629/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong những năm gần đây, Thanh Hóa đang nổi lên là một trong những tỉnh có tốc đô phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu cả nước. Năm 2018, chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của ngành công nghiệp tỉnh Thanh, giá trị sản xuất ước đạt 95.065 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 23.464 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 15,16% - những con số thực sự ấn tượng.

Thanh Hóa đang phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

Với những thành tựu nổi bật trong thời gian qua, ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình số 218/TTr-UBND đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

0__mL2hw9FztAk4iAW_

Phấn dấu đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh công nghiệp

Nội dung lập Quy hoạch gồm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thanh Hóa; xác định và lựa chọn phương án phát triển, phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc thù của tỉnh, như: Vùng đô thị Thanh Hóa - Sầm Sơn, vùng công nghiệp - Khu KT Nghi Sơn, vùng công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành, vùng công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, vùng nông lâm nghiệp Tây Thanh Hóa, vùng không gian biển. Đồng thời nghiên cứu xác định phương án phát triển các hành lang kinh tế của tỉnh: Hành lang Bắc - Nam (các Quốc lộ 1A, 10, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Bắc - Nam); hành lang Đông - Tây (các Quốc lộ 47, 45, 217, 15A).

Bên cạnh đó, nghiên cứu xác định các quan điểm, mục tiêu và phương án quy hoạch các đô thị trung tâm giữ vai trò là cực tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, bao gồm: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn; các đô thị: Nghi Sơn, Thọ Xuân, Lam Sơn - Sao Vàng và Ngọc Lặc gắn với chuỗi đô thị dọc đường Hồ Chí Minh. Nghiên cứu phương án phát triển Cảng quốc tế Nghi Sơn kết nối với nước CHDCND Lào, các nước tiểu vùng sông Mê Kông và cả nước, nhất là các lỉnh vùng Tây Bắc, các tỉnh Nam sông Hồng và các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ.

Đồng thời phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế biền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

khu-kinh-te-nghi-son-doanhnhansaigon-1508411037

Đã có hơn 600 dự án đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Việc lập “Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045” phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của cả nước; tầm nhìn Việt Nam 2045; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
864,47 +3,08 / +0,36%
Lúc 31/05/2020 13:00:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 318.190.600
GTGD: 4,90 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 31/05/2020 13:00:20
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,02 / +0,04%
Lúc 31/05/2020 13:00:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 26.577.867
GTGD: 323.624,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ