Quảng Bình: Hơn 7.900 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương cho đầu tư công phát huy hiệu quả

Nhàđầutư
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là bước đột phá trong quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.
VĂN TUÂN
25, Tháng 02, 2020 | 08:32

Nhàđầutư
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là bước đột phá trong quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả về việc phân bổ, bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương (NSTW)

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn NSTW được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho tỉnh Quảng Bình thông báo là 7.922,225 tỷ đồng. Trong đó: Vốn NSTW trong nước 5.884,304 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) 2.037,917 tỷ đồng.

hon la

Dự án Đường nối KKT Hòn La với KCN xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa với tổng mức đầu tư là 855,815 tỷ đồng được xem là khu vực kinh tế động lực của tỉnh Quảng Bình (Ảnh minh họa)

Theo đó, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn cụ thể gồm: Bố trí 5.270,436 tỷ đồng tổng nguồn vốn NSTW trong nước đã giao kế hoạch chi tiết và 1.973,251 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết cho các dự án ODA.

Cùng với đó, tổng nguồn vốn NSTW bố trí trả nợ giai đoạn 2016 - 2020 thuộc các chương trình mục tiêu là 40,037 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch trung hạn đã thông báo; tổng nguồn vốn đã bố trí hoàn trả NSTW giai đoạn 2016 - 2020 thuộc các chương trình mục tiêu 139,52 tỷ đồng, bằng 73,87% kế hoạch trung hạn đã thông báo.

Đạt được kết quả đó, trên cơ sở xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trung hạn, tỉnh đã chủ động trong việc phân bổ, bố trí kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý. Đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả đầu tư cao nhất, khắc phục cơ bản tình trạng bị động, tình trạng cắt khúc trong đầu tư, mất cân đối trong bố trí ngân sách.

Kế hoạch vốn trung hạn bố trí cho các chương trình, dự án đã tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

vk

Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Việt kiều tại Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) 

Việc phân bổ nguồn lực của vốn đầu tư công được công khai, minh bạch. Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình, dự án sử dụng NSTW được tăng cường phát hiện, xử lý nhiều sai sót, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công.

Trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công với nhiều quy trình mới, thủ tục phức tạp; việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công 05 năm và hằng năm cho tỉnh còn chậm, một số quy định của Luật không còn phù hợp với tình hình thực tế, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn khó khăn vướng mắc. Một vài dự án còn chậm tiến độ so với quy định gây nhiều khó khăn cho các địa phương.

Thời gian tới, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Vì vậy, tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm, Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương tổ chức các khóa tập huấn để thống nhất khi triển khai thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung hướng dẫn về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện... Góp phần phát huy hiệu quả tích cực và tạo nên những bước đột phá nguồn vốn cho đầu tư công trên địa bàn.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
871,76 +0,55 / +0,06%
Lúc 13/07/2020 11:59:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 126.774.987
GTGD: 2,12 triệu
Sàn
HNX-Index
115,39 -0,27 / -0,23%
Lúc 13/07/2020 11:59:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 20.358.159
GTGD: 212.940,00
Sàn
UPCOM-Index
57,41 +0,16 / +0,28%
Lúc 13/07/2020 11:59:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.782.053
GTGD: 115.025,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ