Nhập siêu 9 tháng đầu năm giảm mạnh về 442 triệu USD

Nhàđầutư
Nhập siêu ước đạt 442 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2017, giảm mạnh so với 2,13 tỷ USD cho đến cuối tháng 8.
NGHI ĐIỀN
27, Tháng 09, 2017 | 10:57

Nhàđầutư
Nhập siêu ước đạt 442 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2017, giảm mạnh so với 2,13 tỷ USD cho đến cuối tháng 8.

nhap-sieu-giam-manh-nhadautu.vn

 Xuất siêu tăng mạnh trong tháng 9

Thông tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính chung 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nền kinh tế ước đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 108,6 tỷ USD, tăng 20,8%; khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 43,2 tỷ USD, tăng 16,8%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước ước đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1% và chiếm 60,3% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhập khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 61,3 tỷ USD, tăng 18,7%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu khoảng 442 triệu USD.

Con số này thấp hơn nhiều kết quả 8 tháng đầu năm đã được Tổng cục Thống kê công bố trước đó.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm ước đạt 133,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 135,63 tỷ USD, xuất siêu 2,13 tỷ USD.

Một số chỉ tiêu khác đáng chú ý là đối với vốn ngân sách nhà nước, luỹ kế đến ngày 15/9, chi đầu tư phát triển đạt 42,8% dự toán (cùng kỳ đạt 51,1%).

Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 2.487,69 triệu USD, thấp hơn so với cùng kỳ. Tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã giải ngân đạt khoảng 2,32 tỷ USD.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng khả quan. Tổng vốn đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016. Thực hiện 9 tháng ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4%.

Về thu chi ngân sách, luỹ kế đến ngày 15/9, thu ngân sách ước đạt 64,9% dự toán (cùng kỳ 2016 đạt 65,6%), trong đó thu nội địa đạt 62,4% (cùng kỳ đạt 68,3%); thu từ dầu thô đạt 83% dự toán (cùng kỳ 52%); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74,8% dự toán (cùng kỳ 56,6%).

Chi ngân sách ước đạt 61,2% dự toán (cùng kỳ 64,4%), trong đó chi đầu tư phát triển đạt 42,8%; chi trả nợ lãi đạt 73,2%; chi thường xuyên 69,5%.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067 đơn vị, trong đó có 93.967 doanh nghiệp mới thành lập (tăng 15,4% về số DN và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016) và 21.000 DN quay trở lại hoạt động.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng là 2.144.034 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
701,80 +21,57 / +3,17%
Lúc 04/04/2020 15:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.091.019
GTGD: 3,50 triệu
Sàn
HNX-Index
97,77 +2,16 / +2,26%
Lúc 04/04/2020 15:59:30
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 47.284.607
GTGD: 393.759,00
Sàn
UPCOM-Index
49,14 +0,51 / +1,05%
Lúc 04/04/2020 15:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 18.980.171
GTGD: 217.110,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ