Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cần 2.870 tỷ xây dựng nông thôn mới

Nhàđầutư
Tại cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì gần đây về thực hiện tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo lĩnh vực ngành phụ trách, ngành LĐTB&XH Hà Tĩnh đã đưa ra đề xuất dự kiến huy động khoảng 2.870 tỷ đồng từ các nguồn lực để xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
VĂN TUÂN
24, Tháng 03, 2020 | 14:28

Nhàđầutư
Tại cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì gần đây về thực hiện tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo lĩnh vực ngành phụ trách, ngành LĐTB&XH Hà Tĩnh đã đưa ra đề xuất dự kiến huy động khoảng 2.870 tỷ đồng từ các nguồn lực để xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, ngành LĐTB&XH có 3 nội dung liên quan gồm: tiêu chí hộ nghèo; tiêu chí lao động có việc làm; tiêu chí đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Về tiêu chí hộ nghèo (tiêu chí 11), ngành LĐTB&XH dự kiến huy động nguồn lực Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, nhu cầu đối ứng của địa phương khoảng 50 tỷ đồng/năm và nhiều nguồn lực khác.

slo

Dự kiến huy động khoảng 2.870 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện tiêu chí ngành LĐ-TB&XH đưa tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Tĩnh hiện có 175/182 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn NTM. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt theo Bộ tiêu chí NTM áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh công tác tuyên truyền, sẽ tập trung hỗ trợ người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập bằng cách thực hiện các chính sách tín dụng, hỗ trợ vay vốn; thực hiện chương trình khuyến công, khuyến nông, hỗ trợ sinh kế, nhân rộng mô hình hiệu quả; dạy nghề, tạo việc làm mới.

Ngoài ra, cần tập trung thực hiện tốt các chính sách xã hội (giáo dục đào tạo, y tế, hỗ trợ nhà ở, nước sạch và vệ sinh…).

Về tiêu chí lao động có việc làm (tiêu chí 12), trong đó, tiêu chí tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng động (12.1) ở Hà Tĩnh hiện đã đạt 95 – 97% (vượt yêu cầu).

Kinh phí thực hiện tiêu chí này dự kiến cần 840 tỷ đồng (bao gồm kinh phí ngân sách và đóng góp của người học).

Về tiêu chí đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội (tiêu chí 18.5) dự kiến cần 29,55 tỷ đồng để thực hiện. Hiện nay, qua rà soát Hà Tĩnh đã có 201/229 xã đạt chuẩn (số liệu trước khi sáp nhập xã).

Được biết, thời gian qua, khu vực nông thôn Hà Tĩnh đã có rất nhiều khởi sắc nhờ chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 11,4% đến cuối năm 2020 dự kiến đạt dưới 3%. Tuy nhiên, với chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn mới dự kiến sẽ có nhiều thay đổi, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, Đề án xây dựng NTM có tầm quan trọng rất lớn. Là tỉnh đạt chuẩn NTM chắc chắn tình hình nông thôn sẽ cải thiện hơn nhiều lần, do đó, những chỉ tiêu đưa ra cần phải được hoàn thành, các giải pháp đưa ra phải cụ thể, chi tiết để đưa vào đề án và có căn cứ chỉ đạo, thực hiện. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đạt thấp hơn mức trung bình cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, ngành LĐTB&XH cần nhìn vào tình hình chung của khu vực, cả nước để đánh giá đúng thực chất và xây dựng giải pháp phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần tiên lượng các chỉ tiêu các chương trình, chính sách, dự án trong giai đoạn mới để có giải pháp phù hợp.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
872,07 +0,86 / +0,10%
Lúc 13/07/2020 13:29:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 157.897.304
GTGD: 2,65 triệu
Sàn
HNX-Index
115,54 -0,12 / -0,10%
Lúc 13/07/2020 13:29:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 23.406.181
GTGD: 253.103,00
Sàn
UPCOM-Index
57,39 +0,14 / +0,24%
Lúc 13/07/2020 13:29:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 9.851.668
GTGD: 138.165,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ