Kido Foods lên phương án sáp nhập vào Kido, chia cổ tức 30%

Kido sẽ phát hành 23 triệu cổ phiếu hoán đổi 17,76 triệu cổ phiếu KDF, tỷ lệ 1,3:1. Cùng với đó, HĐQT trình phương án chia cổ tức đặc biệt 2020 tỷ lệ 30% bằng tiền.
TƯỜNG NHƯ
26, Tháng 05, 2020 | 12:57

Kido sẽ phát hành 23 triệu cổ phiếu hoán đổi 17,76 triệu cổ phiếu KDF, tỷ lệ 1,3:1. Cùng với đó, HĐQT trình phương án chia cổ tức đặc biệt 2020 tỷ lệ 30% bằng tiền.

1 cổ phiếu KDF đổi 1,3 cổ phiếu KDC

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT Công ty Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods, UPCoM: KDF) sẽ trình phương án sáp nhập vào Tập doàn Kido (HoSE: KDC).

HĐQT cho biết kể từ khi đại chúng hóa và đưa cổ phiếu lên giao dịch tại thị trường UPCoM vào năm 2017 theo định hướng của tập đoàn mẹ Kido, cổ phiếu KDF chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, chưa phản ánh đúng vị thế doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2017-2019, dù Kido Foods vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu ngành kem với thị phần tăng từ 38,1% (2016) lên 41,4% (2019) nhưng kết quả hoạt động kinh doanh có nhiều biến động mạnh. Như năm 2018, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 27,4 tỷ đồng, ghi nhận 1 năm kinh doanh không hiệu quả.

kdf-kqkd-9146-1590377108

 

Sang năm 2020, những diễn biến bất lợi và khó lường do dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên thế giới từ đầu năm đến nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi và thói quen tiêu dùng đối với các sản phẩm trong ngành hàng lạnh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của Kido tại công ty là 65%, cơ cấu cổ đông độc lập khiến tập đoàn mẹ không thể tập trung toàn lực hỗ trợ cũng như giúp công ty con này tận dụng triệt để các lợi thế về tài chính, quản trị và chiến lược của tập đoàn mẹ. Do đó, HĐQT xác định, việc sáp nhập Kido Foods vào Kido là hoàn toàn cần thiết.

Theo phương án sáp nhập, Tập đoàn mẹ Kido sẽ phát hành thêm 23 triệu cổ phần để hoán đổi hơn 17,76 triệu cổ phần phổ thông của Kido Foods, tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF đổi lấy được 1,3 cổ phiếu KDC).

Sau hoán đổi, Kido Foods chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV do công ty mẹ sở hữu 100% vốn.

Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi Kido nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Doanh nghiệp Kido sau hợp nhất lên kế hoạch doanh thu 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 253 tỷ cho năm 2020. Sang năm 2021, doanh thu kỳ vọng đạt 10.800 tỷ đồng, lãi sau thuế 607 tỷ đồng. Cổ tức duy trì 16% cho 2 năm.

Công ty dự kiến lộ trình phương án sáp nhập sẽ kết thúc vào tháng 10, cổ phiếu KDC phát hành thêm chính thức được niêm yết.

kdf-sap-nhap-9194-1590377109

 

Chia cổ tức đặc biệt 2020 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt

Năm 2020, HĐQT Kido Foods trình cổ đông mục tiêu doanh thu thuần 1.366 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng, tăng 5,4%. Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 14% bằng tiền mặt, ứng giá trị 78,4 tỷ đồng. Đơn vị đã tạm ứng toàn bộ vào tháng 8/2019.

Căn cứ kế hoạch và phương án sáp nhập Kido Foods vào Kido, HĐQT trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức đặc biệt năm 2020 là 30% mệnh giá cổ phần, tương đương 3.000 đồng/cp.

(Theo NDH)

 

Bình luận
Sàn
VN-Index
909,85 +1,27 / +0,14%
Lúc 25/09/2020 10:59:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 157.916.369
GTGD: 2,66 triệu
Sàn
HNX-Index
131,80 +0,09 / +0,07%
Lúc 25/09/2020 10:59:39
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 19.146.729
GTGD: 244.308,00
Sàn
UPCOM-Index
61,10 +0,10 / +0,16%
Lúc 25/09/2020 10:59:39
Cao nhất
24/09/2020
60,80
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 18.524.168
GTGD: 162.667,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ