Không công bố đầy đủ thông tin về 14 giao dịch, Quốc Cường Gia Lai nói gì?

Nhàđầutư
CTCP Quốc Cường GIa Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa có công văn gửi Sở GDCK TP.HCM giải trình về việc công bố thông tin (CBTT) đối với các giao dịch góp và thoái vốn từ năm 2013 đến 2017 bị thiếu sót.
CHU KÝ
24, Tháng 12, 2018 | 07:00

Nhàđầutư
CTCP Quốc Cường GIa Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa có công văn gửi Sở GDCK TP.HCM giải trình về việc công bố thông tin (CBTT) đối với các giao dịch góp và thoái vốn từ năm 2013 đến 2017 bị thiếu sót.

Theo QCG, “Do liên tục có sự thay đổi nhân sự thư ký quản trị doanh nghiệp nên quá trình cập nhật các quy định quản trị còn hạn chế, hiểu chưa đúng về nội dung và thời hạn CBTT nên không tránh khỏi thiếu sót”.

Bên cạnh đó, QCG cũng đã thừa nhận việc thiếu sót khi CBTT đối với các giao dịch và thoái vốn của Công ty. Cụ thể, "Công ty đã thiết sót là chưa công bố các nội dung nghị quyết liên quan chủ trương trong quá trình triển khai thực hiện. Công ty đã thiết sót không công bố thông tin kịp thời chỉ ghi nhận kết quả các giao dịch tại báo cáo tài chính được CBTT theo quy định khi hoàn tất".

hakak

Khoảng thời gian từ ngày 24/1/2013 - 26/8/2017, Quốc Cường Gia Lai đã có  đến 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng. 

Về kết quả kinh doanh của QCG, riêng trong quý 3 doanh thu hợp nhất đạt 82 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 99%, xuống còn 1,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên là do trong kỳ Công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng và không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính.

Lũy kế từ đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 519 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế giảm 89%, xuống còn 44 tỷ đồng.

Tổng tài sản của QCG tính đến ngày 30/9/2018 là 12.393 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn 9.977 tỷ đồng, gồm các khoản phải thu ngắn hạn là 2.361 tỷ đồng, hàng tồn kho 7.296 tỷ đồng (chiếm phần lớn là bất động sản dở dang 6.848 tỷ đồng gồm các dự án như: Dự án khu dân cư Phước Kiểng 4.803 tỷ đồng; dự án De Capella Quận 2 457 tỷ đồng; dự án Lavida – Tân Phong 442 tỷ đồng, dự án Sông Đà – An Vui 393 tỷ đồng…). Tài sản dài hạn là 2.416 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng số nợ phải trả là  8.379 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản của QCG. Phần lớn là nợ ngắn hạn 7.918 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 6.492 tỷ đồng (nhận tiền của Sunny cho Dự án Phước Kiển 2.883 tỷ đồng…), doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.075 tỷ đồng. Nợ dài hạn 460 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 443 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 4.014 tỷ đồng, vốn cổ phần 2.751 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 270 tỷ đồng.

Trong năm 2018, QCG đặt mục tiêu doanh thu là 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320  tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 14% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bình luận
Sàn
VN-Index
907,94 +6,99 / +0,78%
Lúc 21/09/2020 15:59:33
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 403.435.014
GTGD: 7,72 triệu
Sàn
HNX-Index
130,72 +1,52 / +1,18%
Lúc 21/09/2020 15:59:33
Cao nhất
18/09/2020
128,23
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 81.795.862
GTGD: 1,22 triệu
Sàn
UPCOM-Index
60,74 +0,15 / +0,25%
Lúc 21/09/2020 15:59:33
Cao nhất
18/09/2020
59,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 39.817.397
GTGD: 488.672,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ