Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Yêu cầu Formosa nghiên cứu thay thế phương án xả thải

Nhàđầutư
Đó là ý kiến khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ ba.
HOÀNG NGUYÊN
22, Tháng 10, 2017 | 09:53

Nhàđầutư
Đó là ý kiến khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ ba.

12-0714-1747

 Ông Trần Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ này đã và đang phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Formosa Hà Tĩnh, đảm bảo việc hoạt động của công ty theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Đến nay, sau một năm triển khai đồng bộ các giải pháp, các nguồn chất thải phát sinh từ quá trình vận hành thử nghiệm 19/22 hạng mục công trình của Formosa (trong giai đoạn này Formosa sử dụng phôi thép nhập khẩu để vận hành thử nghiệm) được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra môi trường.

Formosa  đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường và đã đầu tư bổ sung nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam - báo cáo nêu rõ.

fomorsa_1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Formosa nghiên cứu phương án thay thế xả thái ra biển 

Theo báo cáo, kết quả quan trắc, giám sát cho thấy chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. Tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất từ sự cố môi trường tập trung vào tầng nước đáy và trầm tích biển với sự tồn tại của dạng phức chất có xu hướng giảm dần theo thời gian do đặc điểm tự nhiên và khả năng tự làm sạch của môi trường biển khu vực này. 

Chính vì vậy, nếu kiểm soát tốt các nguồn thải từ khu vực ven biển thì nguy cơ tái ô nhiễm môi trường biển do vật chất từ tầng đáy đưa lên là khó có khả năng xảy ra - Bộ trưởng đánh giá.

Về khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng cho biết dù Formosa đã có nhiều cố gắng , tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đặc biệt là hạng mục xây dựng bổ sung một số hồ trong hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học. Nguyên nhân là do quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đề cập giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất đối với Formosa trong quá trình vận hành thử nghiệm. Đôn đốc Formosa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu liên hợp gang thép giai đoạn 1-1, trong đó có các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành lò cao số 2 và khẩn trương hoàn thành về xây dựng toàn bộ hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để đảm bảo nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả ra biển.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Formosa phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.

Đề nghị từ Bộ với UBND tỉnh Hà Tĩnh là tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường nhân lực, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa. Trong đó chú trọng tổ chức cho người dân giám sát theo quy định của pháp luật.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
871,21 -5,25 / -0,60%
Lúc 12/07/2020 15:59:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 291.113.796
GTGD: 4,84 triệu
Sàn
HNX-Index
115,50 -0,66 / -0,57%
Lúc 12/07/2020 15:59:17
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 34.309.926
GTGD: 437.344,00
Sàn
UPCOM-Index
57,25 +0,09 / +0,16%
Lúc 12/07/2020 15:59:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 27.340.008
GTGD: 233.812,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ