Bộ Tài chính đã trình Chính phủ cho ý kiến đề án hợp nhất 2 Sở GDCK

Tiến độ xây dựng Luật chứng khoán (sửa đồi) cũng đã được đẩy nhanh trong 6 tháng đầu năm để có thể hoàn thành đúng thời hạn của Chính phủ.
THANH THỦY
18, Tháng 07, 2018 | 13:39

Tiến độ xây dựng Luật chứng khoán (sửa đồi) cũng đã được đẩy nhanh trong 6 tháng đầu năm để có thể hoàn thành đúng thời hạn của Chính phủ.

126122-1525574129237511914600

 

Sáng ngày 18/7, báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật chứng khoán (sửa đồi) theo đúng thời hạn của Chính phủ giao. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ cũng trình Chính phủ cho ý kiến về đề án hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, cơ quan này cũng cho biết đã trình Chính phủ đề án hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán tại buổi báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2017.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán; áp dụng các giải pháp phát triển thị trường, đa dạng hóa nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm. 

Bên cạnh tái cấu trúc thị trường tài chính, công tác tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. Trong đó, với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 3 nghị định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm nông nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô.

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 7 nghị định,trong đó có 6 nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của 4 tập đoàn, 2 tổng công ty, và tích cực phối hợp, đôn đốc khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo lộ trình đã đề ra. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng thừa nhận tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn còn chậm.

Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công. Trong đó, cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm giai đoạn 2018 - 2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành một nghị quyết và đang xem xét ban hành một nghị quyết; đồng thời đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 24 đề án (gồm 12 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 8 đề án khác).

Công tác xây dựng thể chế trong nửa tháng đầu năm bám sát chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài chính. Tính cả số đề án đã trình từ cuối năm 2017 chuyển sang, đến nay đã có 25 nghị định và 4 quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ được ban hành. Bộ Tài chính đã ban hành 56 thông tư theo thẩm quyền.

Đến cuối tháng 6/2018, quy mô thị trường chứng khoán tăng 10,7% so với cuối năm 2017 và đạt tỷ lệ khoảng 77,7% GDP. Còn thị trường bảo hiểm ghi nhận sự tăng trưởng khá với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 22,9% và đầu tư trở lại nền kinh tế 23,7% (304.600 tỷ đồng).

Trong 6 tháng đẩu năm, mới có 8/85 doanh nghiệp theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị được phê duyệt 29.400 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công tỵ và SCIC đã thoái vốn 2.500 tỷ đồng, thu về 6.400 tỷ đồng.

Nhìn chung, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước còn chậm. Lũy kế từ khi bắt đầu chủ trương cổ phần hóa đến nay, tổng số vốn nhà nước đã bán chỉ chiếm khoảng 8% tổng số vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(Theo Ndh)

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
847,61 +5,23 / +0,62%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 203.001.178
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
111,68 +0,07 / +0,06%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.519.788
GTGD: 346.452,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 +0,37 / +0,66%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 31.515.169
GTGD: 332.908,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ