Bộ Kế hoạch và Đầu tư được trao Huân chương Độc lập Hạng nhất

Nhàđầutư
Sáng nay (31/12), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2020) và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
MY ANH
31, Tháng 12, 2020 | 12:01

Nhàđầutư
Sáng nay (31/12), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2020) và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Don_Huan_chuong-Ok

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Đầu tư/Đức Thanh).

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, suốt chặng đường 75 năm qua, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vì thế trong những thành tựu phát triển đất nước, có dấu ấn và đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ trong Ngành qua các thời kỳ.

Dù trong thời kỳ nào, ngành cũng có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những nỗ lực ấy góp sức đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển, thu nhập thấp trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, với vị thế quốc gia ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Ôn lại truyền thống vẻ vang trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau khi giành được độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết, tiền thân của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm ủy viên là tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các Tiểu ban chuyên môn, đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ.

Ngay từ khi được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò, trọng trách và tầm quan trọng của công tác tham mưu, kế hoạch, kiến thiết. Người nhấn mạnh: “sự nghiệp kiến quốc cần phải có một chương trình cụ thể được nghiên cứu một cách kỹ càng” và giao nhiệm vụ “Nghiên cứu một kế hoạch thiết thực để kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, hành chính, xã hội, văn hoá và thảo ra những đề án kiến thiết đưa lên Chính phủ”.

Trong Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu cũng như những đóng góp to lớn của Ngành trong 75 năm qua.

Đánh giá đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, cũng như đang chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, "trong bối cảnh đó, một lần nữa trọng trách lại được giao cho ngành Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và hoạch định luật pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới".

"Nhiệm vụ của Ngành là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, tôi tin tưởng rằng với truyền thống 75 năm bản lĩnh, trí tuệ, luôn tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, toàn Ngành sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

“Trong suốt chặng đường 75 năm qua, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn gắn liền với những mốc son lịch sử phát triển đất nước và dân tộc, với những dấu ấn và đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; từ một nước kém phát triển, thu nhập thấp trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình như ngày hôm nay. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nhìn lại chặng đường 75 năm qua, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với mỗi tên gọi khác nhau, dù chức năng, nhiệm vụ có thay đổi, nhưng ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn tự hào giữ vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược; triển khai nhiều cải cách, đột phá, đóng góp đặc biệt quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước giao phó, trong đó nổi bật nhất là 3 nhiệm vụ chính trị then chốt, xuyên suốt cả chặng đường xây dựng và phát triển của ngành:

Một là, thực hiện tốt chức năng cơ bản của ngành là quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Hai là, thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, chiến lược cho Đảng và Nhà nước về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, thực hiện tốt vai trò “tổng tham mưu trưởng”, chủ trì, điều phối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương, tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu các giải pháp, chính sách trong điều hành, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với các biến động của bối cảnh trong nước và quốc tế, duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng nhanh, bền vững của nền kinh tế.

“Thật tự hào trong những thành tựu to lớn của đất nước, đã có sự đóng góp tích cực của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, là cái nôi nuôi dưỡng và đóng góp cho Đảng, Nhà nước nhiều cán bộ Lãnh đạo kiệt xuất, như nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.

Bộ trưởng cho biết, 75 năm qua, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp và hoạch định chiến lược của Đảng và Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành luôn đề cao trách nhiệm chính trị, phát huy bản lĩnh, trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới tư duy, cộng hưởng tài năng và công sức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, với bản lĩnh, trí tuệ và sự đổi mới không ngừng nghỉ của mình, hơn lúc nào hết đã ngày càng khẳng định được vai trò “kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế”.

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, cởi mở, theo hướng kiến tạo phát triển; chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp, chính sách có tính chất nền tảng để nền kinh tế vững tin tiến về phía trước, nhất là Chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia...

Với sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê, đất nước đã vững bước trên con đường đổi mới, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta đạt khoảng 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD.

Để ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua, hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh dự và tự hào được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Huân chương Độc lập Hạng Nhất cùng các quyết định khen thưởng thành tích của các tập thể, cá nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý thức được rằng, để có được những thành tựu như vậy, toàn ngành đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, sự nỗ lực, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp ở các địa phương”, Bộ trưởng nói. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2021 là năm khởi đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết, vừa phải hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2021, vừa làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của cả giai đoạn.

Đưa ra một số nhận định về bối cảnh thế giới và trong nước trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần tiếp tục kết thừa và phát huy truyền thống quý báu 75 năm xây dựng và phát triển.

“Từng cán bộ ngành kế hoạch phải duy trì được bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; phải bước đi tiên phong với tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo; phải giữ một cái đầu lạnh để có thể tỉnh táo nhận định tình hình, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; nhưng cũng cần một trái tim nóng để nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, biết đồng cảm, chia sẻ và cống hiến, hướng tới vì hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng kỳ vọng.

Bộ trưởng cũng đề nghị phương châm hành động chung toàn ngành kế hoạch và đầu tư trong giai đoạn tới là “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Những thế hệ tiếp theo của ngành sẽ tiếp nối gìn giữ truyền thống vẻ vang đó, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho, quyết liệt hành động để đóng góp, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.136,12 -29,93 / -2,57%
Lúc 26/01/2021 15:59:25
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 782.270.801
GTGD: 16,27 triệu
Sàn
HNX-Index
227,79 -4,05 / -1,75%
Lúc 26/01/2021 15:59:25
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 189.607.004
GTGD: 2,68 triệu
Sàn
UPCOM-Index
76,42 -1,00 / -1,29%
Lúc 26/01/2021 15:59:25
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 72.072.811
GTGD: 1,14 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ