Sử dụng hiệu quả nguồn vốn 230 triệu USD từ thu hút 14 dự án ODA

Nhàđầutư
Nguồn vốn từ các dự án ODA trên địa bàn đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh theo hướng tích cực.
V.TUÂN- H.LONG
21, Tháng 06, 2020 | 06:59

Nhàđầutư
Nguồn vốn từ các dự án ODA trên địa bàn đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh theo hướng tích cực.

thanh-pho-dong-hoi-quang-

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. (ảnh minh họa)

Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các nhà tài trợ, Quảng Bình đã thu hút, vận động và tiếp nhận được 14 dự án ODA với tổng số vốn đầu tư cam kết 230,001 triệu USD, trong đó vốn ODA 186,774 triệu USD, vốn đối ứng 43,227 triệu USD.

Mặc dù nguồn vốn này không lớn, nhưng được tỉnh xác định đây là nguồn trợ lực có chất xúc tác, có ý nghĩa bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, các nguồn lực thu hút đầu tư vào một số chương trình, dự án ODA không chỉ đáp ứng nhu cầu bức thiết về cơ sở hạ tầng mà còn nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương, tạo động lực cơ bản trong thực hiện chương trình lớn về xóa đói giảm nghèo; giải quyết việc làm, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

Ngoài ra, việc tiếp nhận, thực hiện các dự án ODA cũng giúp cho tỉnh đào tạo một đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm về kinh tế đối ngoại, hiểu biết sâu sắc về thông lệ quốc tế tại cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương, đơn vị tư vấn, đơn vị thụ hưởng, qua đó, có thể tích lũy kinh nghiệm, nắm bắt thông lệ quốc tế trong nhiều lĩnh vực, như: quản lý dự án, đấu thầu, phát triển cộng đồng, phục vụ nhân dân…góp phần thúc đẩy đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Từ nguồn vốn ODA đã có đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong 05 năm qua, từng bước giúp tỉnh thoát nghèo vươn lên mức trung bình chung của cả nước; đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, tạo điều kiện giao thương trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, giai đoạn 2021-2025, Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi bảo đảm tính hiệu quả và hài hòa hóa quy trình thủ tục với nhà tài trợ; duy trì sự quản lý, điều phối thống nhất nguồn tài trợ phát triển...

Tỉnh cũng sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết về vay vốn nước ngoài và lộ trình trả nợ đối với dự án vay lại của chính quyền địa phương; cân đối, bố trí nguồn vốn trả nợ cụ thể để thuận lợi trong quá trình thẩm định năng lực vay, trả nợ của chính quyền địa phương cho dự án đề xuất mới; kiện toàn, xây dựng bộ máy quản lý dự án ODA theo hướng chuyên nghiệp, tập trung sử dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để quản lý, theo dõi và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này...

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 27/09/2020 13:14:43
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 27/09/2020 13:14:43
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 27/09/2020 13:14:43
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ