Thu hút đầu tư nước ngoài, Quảng Bình hướng ‘đích’ trên 1 tỷ USD đến năm 2030

Nhàđầutư
Với việc thực hiện tốt các cơ chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý giám sát đầu tư, đổi mới hoàn thiện nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu hướng 'đích' đến năm 2030 thu hút đầu tư đạt trên 1 tỷ USD
V. TUÂN - H. LONG
25, Tháng 05, 2020 | 06:30

Nhàđầutư
Với việc thực hiện tốt các cơ chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý giám sát đầu tư, đổi mới hoàn thiện nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu hướng 'đích' đến năm 2030 thu hút đầu tư đạt trên 1 tỷ USD

qbinh du an nha o

Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu hướng 'đích' đến năm 2030 thu hút đầu tư đạt trên 1 tỷ USD

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 831-KH/TU về việc thực hiện việc triển khai Kế hoạch 145-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50 NQ/TW của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khoảng 600 – 800 triệu USD; giai đoạn 2026 – 2030 sẽ nâng lên khoảng 1 - 1,2 tỷ USD; đến năm 2030 thu hút được dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn vào các ngành đột phá, trụ cột của tỉnh, trọng tâm là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao...

qbdt

Nhiều nhà đầu tư đang hướng 'tầm ngắm' đến Bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới - Quảng Bình với các dự án du lịch- khách sạn.

Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt vấn đề xã hội, tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh…

Để hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch ban hành, Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài; tăng cường năng lực thực hiện quản lý, giám sát đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
834,50 +6,93 / +0,84%
Lúc 05/08/2020 11:59:56
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 184.551.892
GTGD: 3,06 triệu
Sàn
HNX-Index
113,78 +1,28 / +1,14%
Lúc 05/08/2020 11:59:56
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 29.200.811
GTGD: 366.659,00
Sàn
UPCOM-Index
56,03 +0,14 / +0,25%
Lúc 05/08/2020 11:59:56
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 8.126.988
GTGD: 121.979,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ