SeABank công bố phương án phát hành 400 triệu USD trái phiếu ra quốc tế

Nhàđầutư
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của ngân hàng.
ĐÌNH VŨ
18, Tháng 12, 2019 | 17:58

Nhàđầutư
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của ngân hàng.

Theo đó, Nghị quyết nhằm mục đích điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu tại các Nghị quyết trước đó ban hành ngày 13/9 và 18/10/2019 của ĐHĐCĐ.

Nghị quyết điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu là trong năm 2020 hoặc thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Về Mục đích và phương án sử dụng vốn để điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho năm 2020 và những năm kế tiếp.

sea-bank

SeABank công bố kế hoạch phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo đó, số lượng trái phiếu quốc tế SeABank phát hành là loại trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và được ưu tiên trả trước so với các nghĩa vụ nợ khác.

Mệnh giá trái phiếu là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc, quy định của sở giao dịch chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết do Tổng Giám đốc quy định. Số trái phiếu này có kỳ hạn tối đa đến 5 năm, do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành.

Lãi suất của trái phiếu được xác định cho từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả 2. Lãi suất trái phiếu do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ trên nhu cầu của nhà đầu tư, phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và quy định của pháp luật.

Trái phiếu được dự kiến phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo quy chế S (Regualtion S), Luật Chứng khoán Mỹ năm 1993 (sửa đổi). Phát hành theo phương thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế trên cơ sở tư vấn, thu xếp của JP. Morgan (S.E.A) Limited.

Khối lượng phát hành dự kiến tối đa không quá 400 triệu USD.

SeABank cho biết việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để bổ sung vốn cho nhu cầu vay của khách hàng, có lưu ý về sự tương thích giữa kỳ hạn Trái phiếu quốc tế phát hành và kỳ hạn tín dụng. Dự kiến nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ được cân đối sử dụng cho: Bổ sung vốn cho vay các khách hàng có nhu cầu nguồn vốn USD; Bổ sung vốn cho vay các dự án trung và dài hạn đã có cam kết; Bổ sung vốn cho vay các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên.

Trước đó, ngân hàng này dự kiến nguồn vốn thu từ đợt phát hành trái phiếu trên sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay các khách hàng có nhu cầu nguồn vốn USD (trên 127 triệu USD), bổ sung vốn cho vay các dự án trung và dài hạn đã có cam kết (120 triệu USD), bổ sung vốn cho vay các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên (150,3 triệu USD). 

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu, HĐQT sẽ ban hành quyết định về đợt phát hành trái phiếu vụ thể, phù hợp với phương án phát hành đã được phê duyệt.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.166,78 +2,57 / +0,22%
Lúc 23/01/2021 11:59:21
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 758.315.840
GTGD: 16,02 triệu
Sàn
HNX-Index
240,11 -0,16 / -0,07%
Lúc 23/01/2021 11:59:21
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 152.024.664
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,60 +0,14 / +0,18%
Lúc 23/01/2021 11:59:21
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 105.308.429
GTGD: 1,01 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ