Sau 9 tháng đầu năm, Coteccons có gần 4.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Nhàđầutư
CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 (chưa soát xét). Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 3/2018 đạt 8.123 tỷ đồng tăng 6,15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 0,8%, xuống còn 473 tỷ đồng.
CHU KÝ
22, Tháng 10, 2018 | 07:03

Nhàđầutư
CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 (chưa soát xét). Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 3/2018 đạt 8.123 tỷ đồng tăng 6,15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 0,8%, xuống còn 473 tỷ đồng.

Coteccons-CTD-VNF

 

Sau 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.734 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế là tăng thêm 1 tỷ đồng, lên hơn 1.191 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2018 là 15.104 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, phần lớn là tài sản ngắn hạn 13.720 tỷ đồng, chủ yếu gồm các khoản phải thu ngắn hạn 7.007 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn 4.017 tỷ đồng (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3.817 tỷ đồng, trái phiếu 200 tỷ đồng), hàng tồn kho 1.434 tỷ đồng (chi phí các công trình dở dang như: dự án khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất gần 264 tỷ đồng, dự án Tổ hợp chung cư Văn phòng kết hợp DV TM Newtatco 161, 5 tỷ đồng,…), tiền và các khoản tương đương tiền 960 tỷ đồng (tiền gửi ngân hàng 319,8 tỷ đồng, các khoảng tương đương tiền 634,5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn là 1.383 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, phần lớn là nợ ngắn hạn 7.011 tỷ đồng, chủ yếu gồm phải trả người bán ngắn hạn 3.965 tỷ đồng, chi phí trả ngắn hạn gần 1.880 tỷ đồng, nợ dài hạn 11 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 8.081 tỷ đồng, vốn cổ phần 783 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 2.997 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.285 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ các khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ hơn 960 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 319,8 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng 634,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đầu tư tài chính ngắn hạn 4.017 tỷ đồng , chủ yếu gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3.817 tỷ đồng, trái phiếu 200 tỷ đồng. Thì sau 9 tháng đầu năm, tổng cộng Coteccons gửi ngân hàng hơn 4.771 tỷ đồng.

Trong năm 2018, CTD đặt mục tiêu doanh thu là 28.000  tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 74% kế hoạch doanh thu và 79,4% chỉ tiêu lợi nhuận.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
928,76 +0,83 / +0,09%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 192.170.084
GTGD: 3,53 triệu
Sàn
HNX-Index
109,29 -0,78 / -0,71%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 30.586.467
GTGD: 364.632,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 +0,15 / +0,27%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 29.506.169
GTGD: 1,24 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ