Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GDP 2,8-3%

Nhàđầutư
Ngành NN&PTNT đặt chỉ tiêu cơ bản năm 2020 về tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8-3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9-3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 41 tỷ USD.
PHƯƠNG LINH
16, Tháng 06, 2020 | 10:55

Nhàđầutư
Ngành NN&PTNT đặt chỉ tiêu cơ bản năm 2020 về tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8-3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9-3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 41 tỷ USD.

Năm 2020, ngành NN&PTNT triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn và nhiều thách thức, như: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội nói chung, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng - tiêu thụ nông sản toàn cầu và sản xuất, xuất khẩu nông sản của nước ta nói riêng.

Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, các nước gia tăng áp dụng các biện pháp bảo hộ, hàng rào kỹ thuật… gây khó khăn cho sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan, bất thường chưa từng có. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi có nguy cơ tái diễn, xuất hiện rất cao: Bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh cúm gia cầm, châu chấu sa mạc đe dọa…

212019_BGJJ

Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GDP 2,8 - 3%

Ngay từ đầu năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo nhiệm vụ cho toàn ngành: “Thách thức lớn, khó khăn nhiều nhưng với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, bám sát thực tiễn… các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân cần bình tĩnh, nhận dạng kỹ, chính xác từng vấn đề để cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức".

"Ngành nông nghiệp vốn đã nỗ lực, nay phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là biến ‘nguy’ thành ‘cơ’; linh hoạt phát huy lợi thế trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản, để vừa chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất, vừa phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; nhất là sau khi dịch bênh Covid-19 được khống chế”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 27,7 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt gần 15,5 tỷ USD; giá trị xuất siêu đạt gần 3,3 tỷ USD. Một số mặt hàng giá trị xuất khẩu tăng như: cà phê đạt 1,36 tỷ USD (tăng 2,2%); gạo đạt 1,4 tỷ USD (tăng 18,9%); rau đạt 310 triệu USD (tăng 17,5%); quế đạt 66 triệu USD (tăng 16,6%); mây, tre, cói thảm đạt 197 triệu USD (tăng 4,7%); lâm sản chính đạt 4,2 tỷ USD.

Trong đó, tính chung cả nước, 6 tháng đầu năm, ước đạt 20,2 triệu tấn lúa, đạt 98,5% so với cùng kỳ, qua đó vừa bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước và một phần cho xuất khẩu, với giá xuất khẩu tăng gần 13%, giá trị xuất khẩu tăng khoảng 27,1%  so với cùng kỳ năm 2019, đạt bình quân 487 USD/tấn.

Cùng với đó, đến nay, vụ Hè Thu đã thu hoạch được 1,3 triệu tấn lúa. Ngô đạt 1,85 triệu tấn, bằng 96,4%; rau các loại đạt 9,69 triệu tấn, tăng 2,4%. Ngoài ra, một số loại cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, tiêu, điều, chè đều có sản lượng tăng từ 2,5 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại cây ăn quả chính như: xoài, chuỗi, thanh long, cam, bưởi, vải… cũng có sản lượng tăng từ 4 - 20% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất thủy sản đang phục hồi, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng ước đạt gần 3,83 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó sản lượng khai thác đạt 1,89 triệu tấn, tăng 1,7%; nuôi trồng đạt 1,94 triệu tấn, tăng 1,2%. Do tác động của dịch COVID-19 nên xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng đạt 2,8 tỷ USD, giảm 11,5%; trong đó xuất khẩu cá tra giảm mạnh nhất với mức 39%.

Trong chăn nuôi, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã có 5,99 triệu con lợn phải tiêu hủy, tương đương sản lượng 9,6%. Sau khi dịch qua thời kỳ cao điểm (tháng 5, 6 và 7/2019), Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo tổ chức tái đàn, khôi phục đàn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu trên 5.000 con lợn cụ kỵ, ông bà và sẽ nhập hơn 10.000 con trong năm 2020, bảo đảm đủ giống cho giai đoạn 2021 - 2024; đối với lợn bố mẹ, đã nhập hơn 6.000 con và đăng ký nhập hơn 400.000 con.

Kết quả đến tháng 5/2020, theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 24,89 triệu con, tương đương 80,3% tổng đàn lợn trước khi có bệnh DTLCP (khoảng 31 triệu con vào ngày 31/12/2018), tăng trưởng 5,78%/tháng; trong đó 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn tăng 68,35%. Dự kiến đến quý IV/2020 đảm bảo cơ bản nhu cầu lợn giống, lợn thương phẩm. Trong 5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu trên 70 nghìn tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh việc tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn, Bộ NN&PTNT cũng lần đầu tiên cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan để cung ứng cho thị trường tiêu dùng trong nước. Nhờ sự tăng mạnh đàn gia cầm nên sản lượng loại thịt này trong 6 tháng đầu năm đạt 720.100 tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ; trứng đạt 7,2 tỷ quả, tăng 11%; sữa bò tươi đạt 512.200 tấn, tăng 6%. Riêng sản lượng thịt lợn đạt 1,7 triệu tấn, bằng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung sản lượng thịt hơi các loại đạt 2,6 triệu tấn, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, ước đến hết 6/2020, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7,53 triệu m3, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn theo hướng thâm canh, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn.

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Chỉ tiêu cơ bản năm 2020 của ngành nông nghiệp và PTNT là: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8 - 3%;  Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9-3,05%; Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 41 tỷ USD; Tỷ lệ che phủ rừng 42%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 59%; ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; Thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp; cả nước có 17.000 HTX NN.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành NN&PTNT xác định “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bình luận
Sàn
VN-Index
900,95 +6,91 / +0,77%
Lúc 20/09/2020 15:59:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.844.377
GTGD: 6,66 triệu
Sàn
HNX-Index
129,28 +0,81 / +0,63%
Lúc 20/09/2020 15:59:31
Cao nhất
18/09/2020
128,23
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.062.595
GTGD: 465.025,00
Sàn
UPCOM-Index
60,59 +0,72 / +1,20%
Lúc 20/09/2020 15:59:31
Cao nhất
18/09/2020
59,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 56.603.626
GTGD: 538.063,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ