Kiểm toán xác nhận lỗ lũy kế tăng thêm hơn 490 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai nói gì?

Nhàđầutư
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) giải trình báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 sau soát xét.
BẢO LINH
31, Tháng 08, 2019 | 04:53

Nhàđầutư
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) giải trình báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 sau soát xét.

nhadautu - HAG thu ve bao tien sau ban con

Kiểm toán xác nhận lỗ lũy kế tăng thêm hơn 490 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai nói gì?

Tại báo cáo tài chính soát xét, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, vào ngày 30/6/2019, Tập đoàn ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị hơn 8.527 tỷ đồng (ngày 31/12/2018 là 7.594 tỷ đồng). Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp xác định khả năng thu hồi số dư nợ tồn đọng vào ngày 30/6/2019 là 2.549 tỷ đồng (ngày 31/12/2018 là 2.593 tỷ đồng) bao gồm trong các số dư trên.

HAGL giải thích, nguyên nhân chủ yếu là do các bên liên quan đang vận hành nhiều dự án kinh doanh đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

Do đó, Ban giám đốc công ty cũng quyết định không ghi nhận thêm chi phí dự phòng liên quan đến chi phí thuế ước tính với số tiền là 95 tỷ đồng và áp dụng theo Nghị định 20. 

Ngoài ra, kiểm toán cũng ghi nhận đến khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế TNDN tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền gần 335,3 tỷ đồng. Việc trích lập này được thực hiện trong các năm trước căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được Chính phủ ban hàng ngày 24/2/2017. Tập đoàn cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 với số tiền hơn 155,3 tỷ đồng.

Nếu Tập đoàn thực hiện ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của NĐ 20 cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, chỉ tiêu Thu nhập khác sẽ giảm với số tiền hơn 335 tỷ đồng, chi phí thuế TNDN hiện hành sẽ tăng 155 tỷ đồng, lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng tương ứng hơn 335 tỷ đồng và 491 tỷ đồng. Đồng thời, lỗ luỹ kế và Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng tương ứng số tiền hơn 490,6 tỷ đồng.

Với vấn đề này, Ban giám đốc Tập đoàn cho rằng, quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý và hiện đang làm việc với Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính…về việc xem xét điều chỉnh hay thay đổi Nghị định 20.

Trước đó, cuối năm 2018, Kiểm toán nhà nước khu vực XII tại Cục thuế Gia Lai đã đề nghị tăng thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt với công ty là 106 tỷ đồng. Sau nhiều văn bản kiến nghị, làm việc với hai bên, Nghị định 20 vẫn chưa được sửa đổi. Tuy vậy, tập đoàn tin rằng Nghị định 20 sẽ được sửa đổi sớm.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh việc Tập đoàn đã vi phạm một số điều khoản trong hợp đồng vay và trái phiếu được trình bày chi tiết tại báo cáo.

HAGL cho biết, Tập đoàn vẫn đang tiến hành làm việc với các ngân hàng về việc điều chỉnh các điều khoản bị vi phạm của các hợp đồng vay. Đồng thời, dựa vào nguồn tiền từ việc chuyển nhượng phần vốn góp vào các công ty con, Tập đoàn sẽ chủ động trả bớt nợ vay và phân bổ lại tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
701,80 +21,57 / +3,17%
Lúc 04/04/2020 15:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.091.019
GTGD: 3,50 triệu
Sàn
HNX-Index
97,77 +2,16 / +2,26%
Lúc 04/04/2020 15:59:30
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 47.284.607
GTGD: 393.759,00
Sàn
UPCOM-Index
49,14 +0,51 / +1,05%
Lúc 04/04/2020 15:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 18.980.171
GTGD: 217.110,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ