Sau soát xét, HAGL lỗ 706 tỷ đồng

Nhàđầutư
Trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 của HAGL, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ với khoản phải thu ngắn hạn/dài hạn tồn đọng và việc Tập đoàn ghi nhận khoản thu nhập khác 335,3 tỷ đồng vào ngày 31/12/2018.
BẢO LINH
30, Tháng 08, 2019 | 14:28

Nhàđầutư
Trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 của HAGL, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ với khoản phải thu ngắn hạn/dài hạn tồn đọng và việc Tập đoàn ghi nhận khoản thu nhập khác 335,3 tỷ đồng vào ngày 31/12/2018.

nhadautu - HAGL

 

HAGL đã công bố BCTC bán niên 2019 soát xét với kết quả lỗ ròng 706 tỷ đồng sau soát xét, tăng so với mức lỗ 691 tỷ đồng trên báo cáo tự lập trước đó.

Tại báo cáo tài chính soát xét, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, vào ngày 30/6/2019, Tập đoàn ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị hơn 8.527 tỷ đồng (ngày 31/12/2018 là 7.594 tỷ đồng). Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp xác định khả năng thu hồi số dư nợ tồn đọng vào ngày 30/6/2019 là 2.549 tỷ đồng (ngày 31/12/2018 là 2.593 tỷ đồng) bao gồm trong các số dư trên.

Ngoài ra, kiểm toán cũng ghi nhận đến khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế TNDN tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền gần 335,3 tỷ đồng. Việc trích lập này được thực hiện trong các năm trước căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được Chính phủ ban hàng ngày 24/2/2017. Tập đoàn cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 với số tiền hơn 155,3 tỷ đồng.

Nếu Tập đoàn thực hiện ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của NĐ 20 cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, chỉ tiêu Thu nhập khác sẽ giảm với số tiền hơn 335 tỷ đồng, chi phí thuế TNDN hiện hành sẽ tăng 155 tỷ đồng, lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng tương ứng hơn 335 tỷ đòng và 491 tỷ đồng. Đồng thời, lỗ luỹ kế và Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng tương ứng số tiền hơn 490,6 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
843,49 +18,38 / +2,23%
Lúc 01/07/2020 15:59:00
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 303.545.946
GTGD: 4,66 triệu
Sàn
HNX-Index
111,82 +2,06 / +1,88%
Lúc 01/07/2020 15:59:00
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 33.399.100
GTGD: 308.358,00
Sàn
UPCOM-Index
56,05 +0,53 / +0,95%
Lúc 01/07/2020 15:59:00
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.408.342
GTGD: 251.181,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ