Lỗ của HAGL Agrico tăng sau soát xét

Nhàđầutư
Đáng chú ý, kiểm toán BCTC bán niên hợp nhất 2019 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc nhóm công ty HAGL Agirco (HNG) trong kỳ đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn 192 tỷ đồng.
BẢO LINH
30, Tháng 08, 2019 | 14:26

Nhàđầutư
Đáng chú ý, kiểm toán BCTC bán niên hợp nhất 2019 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc nhóm công ty HAGL Agirco (HNG) trong kỳ đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn 192 tỷ đồng.

nhadautu - HNG BCTC

Lỗ HAGL Agrico tăng sau soát xét

Sau soát xét, doanh thu HAGL Agrico tăng nhẹ lên gần 782 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn điều chỉnh tăng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 232 tỷ đồng. Trước đó, lợi nhuận gộp trên báo cáo tài chính tự lập của công ty đạt gần 246 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, lỗ ròng của HNG sau kiểm toán lên đến gần 752 tỷ đồng, khoản lỗ của cổ đông công ty mẹ là 744 tỷ đồng. So với trước soát xét, khoản lỗ ròng tăng hơn 14 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ, theo đó, nhóm công ty trong kỳ đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế TNDN tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn gần 192,4 tỷ đồng.

Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được Chính phủ ban hàng ngày 24/2/2017. Nhóm công ty cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 với số tiền gần 60 tỷ đồng.

Nếu nhóm công ty thực hiện ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của NĐ 20 cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, chỉ tiêu thu nhập khác sẽ giảm với số tiền gần 192,4 tỷ đồng, chỉ tiêu “Chi phí thuế TNDN hiện hành” sẽ tăng gần 60 tỷ đồng, lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng tương ứng gần 192,4 tỷ đồng và 252 tỷ đồng. Đồng thời, lỗ luỹ kế và thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng tương ứng số tiền hơn 252 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
875,91 +1,11 / +0,13%
Lúc 03/06/2020 10:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 149.894.491
GTGD: 1,66 triệu
Sàn
HNX-Index
114,02 +0,38 / +0,33%
Lúc 03/06/2020 10:29:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 28.291.419
GTGD: 250.186,00
Sàn
UPCOM-Index
55,95 -0,03 / -0,05%
Lúc 03/06/2020 10:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 12.061.072
GTGD: 133.708,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ