HNG lãi quý II/2017 tăng đột biến, lỗ hồi tố 2016 tăng 750 tỷ lên gần 1.735 tỷ đồng

Nhàđầutư
Tính ra, lãi bán niên Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) sau khi hồi tố sẽ chỉ đạt gần 300 tỷ đồng.
BẢO LINH
31, Tháng 07, 2017 | 23:01

Nhàđầutư
Tính ra, lãi bán niên Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) sau khi hồi tố sẽ chỉ đạt gần 300 tỷ đồng.

nhadautu-HNG

HNG lãi quý II/2017 tăng đột biến, lỗ hồi tố 2016 tăng 750 tỷ lên gần 1.735 tỷ đồng 

Cổ đông chắc hẳn mừng thầm khi Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) tính riêng quý II/2017 lãi đột biến hơn 1.038 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái HNG lỗ đến hơn 654,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thuyết minh số 29 về Điều chỉnh hồi tố cho biết, từ ngày 31/8/2016, HNG đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của Công ty CP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Nhóm Công ty mía đường) cho một bên thứ ba. Ban Giám đốc Công ty xác định đã chấm dứt toàn bộ quyền kiểm soát với Nhóm Công ty Mía đường sau ngày 31/8/2016. Tuy nhiên, số liệu của bảng cân đối kế toán tại ngày 31/8/2016 và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cùng ngày của Nhóm Công ty Mía đường vẫn được sử dụng để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tập đoàn.

Cho đến khi các hồ sơ pháp lý liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng 100% sở hữu Nhóm Công ty Mía đường của HNG cho bên thứ ba hoàn tất vào ngày 22/5/2017, Ban Giám đốc đã xem xét và kết luận Nhóm Công ty chấm dứt quyền kiểm soát Nhóm Công ty mía đường cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều này nghĩa là HNG sẽ phải điều chỉnh hồi tố cho các số liệu cho BCTC hợp nhất năm 2016 do thực tế Công ty đã chấm dứt quyền kiểm soát tại Nhóm Công ty Mía đường sau ngày 31/8/2017.

Trong đó, một trong các nội dung đáng chú ý được hồi tố là Lỗ nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất tăng hơn 750 tỷ đồng lên âm gần 1.375 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
861,16 +13,55 / +1,60%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 215.091.679
GTGD: 4,19 triệu
Sàn
HNX-Index
113,13 +1,58 / +1,42%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 32.184.566
GTGD: 361.651,00
Sàn
UPCOM-Index
56,48 +0,22 / +0,39%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.762.716
GTGD: 265.474,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ