Hai sở giao dịch chứng khoán sắp về chung ‘một nhà’

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTG phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam.
MAI PHƯƠNG
13, Tháng 01, 2019 | 07:52

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTG phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam.

hose_pbka

Hai sở giao dịch chứng khoán hiện nay sẽ được thống nhất lại. HoSE

Mục tiêu thành lập SGDCK Việt Nam nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch, góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán...

Sở hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. SGDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của HNX và HOSE. Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Việc thành lập SGDCK Việt Nam được thực hiện theo lộ trình nhằm đảm bảo hoạt động của thị trường vẫn hoạt động ổn định, liên tục. Cụ thể, giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2020, việc thành lập SGDCK Việt Nam, vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường giao dịch chứng khoán như hiện nay tại HOSE và HNX. Thống nhất tổ chức bộ máy hoạt động của SGDCK Việt Nam, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của HNX và HOSE. Đồng thời hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do HOSE đang làm chủ đầu tư để có thể nâng cấp hiện đại hóa công nghệ thông tin cho thị trường.

Trong giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 2023, đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động, áp dụng cho HNX và HOSE, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường. Xây dựng phương án cổ phần hóa SGDCK để triển khai thực hiện sau năm 2023.

Chức năng, nhiệm vụ của SGDCK Việt Nam gồm các hoạt động như ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Bên cạnh đó, giám sát HOSE và HNX trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; giám sát chung về thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Sở GDCK Việt Nam cũng làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán; Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán;...

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
978,96 +4,65 / +0,48%
Lúc 18/01/2020 15:59:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
21/01/2019
903,09
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 164.136.095
GTGD: 3,30 triệu
Sàn
HNX-Index
103,90 -0,42 / -0,40%
Lúc 18/01/2020 15:59:45
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 23.671.939
GTGD: 264.572,00
Sàn
UPCOM-Index
55,41 -0,05 / -0,09%
Lúc 18/01/2020 15:59:45
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
21/01/2019
52,95
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 300
KLGD: 11.026.630
GTGD: 177.932,00

Nguồn: VPBS