Sẽ thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam quản lý hai sàn HOSE và HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam sẽ có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ SGDCK Hà Nội (HNX) và SGDCK TP.HCM (HOSE).
BẢO LINH
12, Tháng 01, 2019 | 07:18

Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam sẽ có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ SGDCK Hà Nội (HNX) và SGDCK TP.HCM (HOSE).

nhadautu - de an hop nhat hai san

Sẽ thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam quản lý hai sàn HOSE và HNX

Theo quyết định thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Đây là Công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Theo đó, SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo lộ trình, phương án cổ phần hóa Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 để thực hiện sau hơn 4 năm nữa. 

SGDCK Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ chính sau:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
 • Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận;
 • Giám sát SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; giám sát chung về thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;
 • Định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất;
 • Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;
 • Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về TTCK;
 • Thực hiện quản lý các công ty con của SGDCK Việt Nam theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của SGDCK Việt Nam;
 • Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ chính sau:

 • Tổ chức hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật;
 • Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán tại SGDCK theo quy định của pháp luật;
 • Phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý;
 • Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức;
 • Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.
 • Chia sẻ
 • Bình luận
  0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
937,45 -0,79 / -0,08%
Lúc 16/02/2020 15:59:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 204.351.144
GTGD: 3,70 triệu
Sàn
HNX-Index
109,74 +1,55 / +1,43%
Lúc 16/02/2020 15:59:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 34.882.581
GTGD: 457.217,00
Sàn
UPCOM-Index
56,47 +0,30 / +0,53%
Lúc 16/02/2020 15:59:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 12.210.853
GTGD: 155.806,00

Nguồn: VPBS