Hà Tĩnh: Thu hút 167 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp

Nhàđầutư
Năm 2018, Hà Tĩnh thu hút 14 dự án đầu tư vào các KKT, KCN với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 140 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực lên 167 dự án.
NGUYỄN PHƯỢNG
26, Tháng 12, 2018 | 08:54

Nhàđầutư
Năm 2018, Hà Tĩnh thu hút 14 dự án đầu tư vào các KKT, KCN với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 140 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực lên 167 dự án.

Theo đó, trong năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Hà Tĩnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, trong đó có 9 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 2.490 tỷ đồng; 5 dự án nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký trên 35 triệu USD.

72d3152945t8732l6-77d0144445t1301l0

Năm 2018, KCN Phú Vinh (phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã thu hút 4 doanh nghiệp FDI đầu tư với tổng vốn hơn 23,307 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn các KKT, khu công nghiệp (KCN) Hà Tĩnh có 167 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 111 dự án trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng; 56 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 11,856 tỷ USD.

Trong đó, KKT Vũng Áng có 132 dự án, gồm: 76 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký gần 50,7 nghìn tỷ đồng; 56 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 11,856 tỷ USD.

Cùng với công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, thời gian qua, BQL các KKT tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động đối với 9 dự án, trong đó 7 dự án ở KKT Vũng Áng và 2 dự án ở KKT Cầu Treo. Đây là những dự án nhà đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện đúng các cam kết đầu tư, chậm tiến độ...

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 01/04/2020 15:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 01/04/2020 15:59:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,63 +0,89 / +1,86%
Lúc 01/04/2020 15:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.356.917
GTGD: 375.319,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ