Công ty của ông Lương Minh Tuấn sẽ phát hành gần 15 triệu cổ phiếu DPG để tăng vốn cổ phần

Nhàđầutư
Công ty cổ phần Đạt Phương (mã DPG) của ông Lương Minh Tuấn vừa công bố thông tin phát hành dự kiến 14.999.981 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
KHÁNH AN
24, Tháng 04, 2019 | 09:55

Nhàđầutư
Công ty cổ phần Đạt Phương (mã DPG) của ông Lương Minh Tuấn vừa công bố thông tin phát hành dự kiến 14.999.981 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

datphuongytwdnodr_dvst

Công ty cổ phần Đạt Phương sẽ phát hành gần 15 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 

Công ty cổ phần Đạt Phương (mã DPG) của ông Lương Minh Tuấn vừa công bố thông tin phát hành dự kiến 14.999.981 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn để thực hiện đợt phát hành này sẽ được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ được kiểm toán năm 2018. Trong đó, số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ngoài ra, công ty này cũng thông báo ngày 9/5/2019 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền. Theo đó, người sở hữu sẽ được thanh toán vào ngày 29/5/2019 với tỷ lệ thực hiện là 5%/cổ phiếu.

BCTC hợp nhất quý I/2019 cho biết, doanh thu thuần của công ty đạt 189,3 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế giảm 25,5%, đạt 21,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 4.554 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 32%, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 776 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 3.089 tỷ đồng, bao gồm: Tài sản cố định 2.366 tỷ đồng; Tài sản dở dang dài hạn 611 tỷ đồng; Tài sản dài hạn khác 71 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, công ty này hiện có 3.518 tỷ đồng nợ phải trả, khoản nợ này chiếm đến 77% tổng nguồn vốn.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Đạt Phương, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.812 tỷ đồng, tăng 80% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 438 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2018.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, số nhân viên của công ty giảm từ 530 người xuống còn 487 người.

Sau một thời gian giao dịch trên sàn UPCOM, gần 30 triệu cổ phiếu DPG của Đạt Phương đã chính thức chuyển sàn sang niêm yết tại HOSE kể từ ngày 22/5/2018.

Kết thúc phiên ngày 23/4/2018, thị giá cổ phiếu DPG đạt 58.300 đồng/cổ phiếu, tăng 24,5% so với phiên đầu tiên lên sàn HOSE.

 

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
874,80 -3,87 / -0,44%
Lúc 02/06/2020 15:59:22
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 484.708.142
GTGD: 6,93 triệu
Sàn
HNX-Index
113,55 -0,59 / -0,52%
Lúc 02/06/2020 15:59:22
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 77.073.015
GTGD: 889.552,00
Sàn
UPCOM-Index
55,98 +0,39 / +0,70%
Lúc 02/06/2020 15:59:22
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 51.235.046
GTGD: 533.437,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ