TP.HCM yêu cầu 3 đơn vị kiểm điểm vì liên quan dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu 3 đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc - Bình Chánh.
KỲ PHONG
10, Tháng 04, 2020 | 06:37

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu 3 đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc - Bình Chánh.

Ngày 9/4, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Theo thông báo, Chủ tịch UBND TP.HCM đã thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra số 01/KL-TTTP-P2 ngày 22/1/2020 của Thanh tra TP.HCM. Qua đó, ông yêu cầu 3 cơ quan, đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án nói trên.

Trong đó, Sở TN&MT TP.HCM phải tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành quyết định số 353/2011 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục; tham mưu UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 353.

UBND huyện Bình Chánh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý  vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000 như đã nêu tại kết luận thanh tra.

SAGRI tổ chức kiếm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của tổng công ty mắc các thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra.

ggg

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Ảnh: NLĐ

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc; xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành.

Đồng thời, kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Chánh rà soát báo cáo nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất đối với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực dự án sau khi có Quyết định số 353.

Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài chính TP.HCM hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền hơn 2,4 tỷ đồng chi phí bồi thường 11,0601 ha.

Đối với SAGRI, Chủ tịch UBND TP.HCM giao thực hiện thoái vốn tại CTCP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có (về tỷ lệ vốn góp, chi phí, công tác khác...) với CTCP Quốc tế C&T, CTCP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc.

Theo tìm hiểu, đất khu quy hoạch hồ Sinh thái Vĩnh Lộc từ những năm 1980 là đất hoang đồng bằng, nhiễm phèn. Ngày 15/6/1996, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 2874/QĐ-UBND-QLĐT về việc đầu tư dự án cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc nhằm mục đích xây dựng Khu Sinh thái văn hóa do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP làm chủ đầu tư.

Ngày 3/3/1997, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 911/QĐ-UB-KT với nội dung chuyển giao chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh.

Ngày 26/11/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1104/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng Khu sinh thái văn hóa tại huyện Bình Chánh. Tổng diện tích thu hồi của Dự án hồ Sinh thái Vĩnh Lộc theo quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ là 369,6268 ha thuộc 03 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai.

Ngày 9/4/2002, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 1533/QĐ-UB về chuyển giao chủ đầu tư công trình cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc để xây dựng Khu sinh thái – văn hóa từ CTCP Xây dựng Bình Chánh thuộc UBND huyện Bình Chánh về cho SAGRI.

Ngày 12/6/2008, UBND TP.HCM có công văn số 3733/UBND-CNN về chấp thuận chủ trương cho SAGRI được hợp tác với CTCP Quốc tế C&T và Văn phòng Thành ủy đầu tư dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Tuy nhiên, dự án kéo dài không triển khai thực hiện.  Đến năm 2011, chấp thuận theo kiến nghị của UBND huyện Bình Chánh và Sở TN&MT về xóa dự án “treo” nhằm đảm bảo ổn định dân sinh do dự án đã kéo dài quá lâu.

Ngày 21/1/2011, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 353/QĐ-UBND về ngưng thực hiện Dự án đầu tư Khu sinh thái văn hóa đã được giao đất theo quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1533/QĐ-UB ngày 9/4/2002 của UBND TP, theo đó thu hồi dự án và giao UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm quản lý việc sử dụng khu đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch được duyệt, không giao cho CTCP sinh thái Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hơn 20 năm quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, cùng với đó là những hạn chế, bất cập như chưa xác định được ranh mốc trên thực địa nên rất khó khăn trong công tác quản lý về địa bàn giáp ranh, công tác phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, chưa cập nhật đầy đủ các thửa đất.

Diện tích đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý cũng chưa cập nhật đầy đủ, danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, xảy ra tình trạng một số đối tượng tự cắm cọc phân ranh trái phép, không đúng quy định pháp luật trên đất quy hoạch cũng chưa đầy đủ....

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Điều chỉnh kích thước chữ