Thống đốc yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi tham gia sâu hơn để tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

Nhàđầutư
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thống đốc NHNN yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục thực hiện trong thời gian tới là tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.
NGUYỄN THOAN
12, Tháng 11, 2019 | 10:49

Nhàđầutư
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thống đốc NHNN yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục thực hiện trong thời gian tới là tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

Cụ thể, trong thư chúc mừng 20 năm thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), Thống đốc NHNN cho biết, từ khi thực hiện Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012, BHTGVN đã góp phần duy trì niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng; thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra đối với tổ chức tham gia BHTG, nhất là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, tích cực tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn BHTG, nâng cao năng lực tài chính…

bao-hiem-tien-gui

Thống đốc yêu cầu DIV tham gia tích cực hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD yếu kém

Trong thời gian tới, Thống đốc yêu cầu BHTG cần tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia BHTG yếu kém; tăng cường tuyên truyền chính sách BHTG; thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn và đầu tư, thu và chi trả bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo thông tin từ BHTG, tính đến cuối tháng 6/2019, ở Việt Nam có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô).

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam không phải chi trả tiền bảo hiểm.

Tổng số phí bảo hiểm tiền gửi trong 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019. Theo đánh giá của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Hầu hết vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ theo quy định hiện hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm 16 ngân hàng thương mại, 193 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019.

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Người được bảo hiểm là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
865,00 -3,72 / -0,43%
Lúc 14/07/2020 13:29:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 150.052.006
GTGD: 2,38 triệu
Sàn
HNX-Index
115,60 -0,05 / -0,04%
Lúc 14/07/2020 13:29:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 19.957.885
GTGD: 196.768,00
Sàn
UPCOM-Index
56,86 -0,42 / -0,73%
Lúc 14/07/2020 13:29:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 9.647.273
GTGD: 138.372,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ