Tập đoàn FLC nói gì về khoản lỗ 1.900 tỷ?

Nhàđầutư
Tập đoàn FLC cho biết, việc ghi nhận số lỗ gần 1.900 tỷ đồng trong quý I là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới các ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản khiến giá vốn của doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
THANH HƯƠNG
30, Tháng 04, 2020 | 09:35

Nhàđầutư
Tập đoàn FLC cho biết, việc ghi nhận số lỗ gần 1.900 tỷ đồng trong quý I là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới các ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản khiến giá vốn của doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

FLC

 

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với doanh thu thuần đạt 4.767 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn háng bán lại tăng lên gần 4.000 tỷ đồng, đạt mức 6.215 tỷ đồng, kết quả, FLC báo lỗ gộp 1.447,5 tỷ đồng.

Trong kỳ ghi nhận sự tăng lên đáng kể của các khoản chi phí, gồm chi phí tài chính tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 367,9 tỷ đồng; các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 17,9 tỷ đồng và 9,8 tỷ đồng, dẫn đến sau thuế, FLC lỗ đến 1.891 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 8 tỷ đồng. Trong đó, 1.171,5 tỷ đồng là khoản lỗ sau thuế của công ty mẹ còn gần 720 tỷ đồng là lỗ của cổ đông không kiểm soát.

Theo giải trình từ FLC, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2020 giảm và chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động của các ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Tại ngày 31/3/2020, tổng tài sản của FLC đạt 33.549 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 57,6%, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 16.503 tỷ đồng. Tài sản dài hạn ở mức 14.203 tỷ đồng, gồm: tài sản cố định 2.879 tỷ đồng, bất động sản đầu tư 1.350 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 5.398 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 1.795 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác 1.151 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, Tập đoàn FLC có hơn 23.781 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn 18.753 tỷ đồng.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, ngày 16/4, Tập đoàn FLC đã có Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần CTCP FLC Travel. Theo đó, FLC muốn mua lại số cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng tối đa chiếm 79,2% vốn điều lệ FLC Travel.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.003,08 -7,14 / -0,71%
Lúc 30/11/2020 15:59:11
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 532.930.170
GTGD: 11,28 triệu
Sàn
HNX-Index
147,65 -0,52 / -0,35%
Lúc 30/11/2020 15:59:11
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 190
KLGD: 69.127.901
GTGD: 1,17 triệu
Sàn
UPCOM-Index
66,90 +0,11 / +0,16%
Lúc 30/11/2020 15:59:11
Cao nhất
30/11/2020
66,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 40.252.282
GTGD: 622.676,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ